xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Sundheds­styrelsen gør status over rehabiliterings­forløb på ældreområdet

Kom med til webinar den 25. november, hvor kommuner, borgere og Sundhedsstyrelsen ser på, hvor langt vi er kommet med at tilbyde rehabiliteringsforløb på ældreområdet og mulige veje fremad.

30 OKT 2020

Som et resultat af lovgivning om rehabiliteringsforløb på ældreområdet fra 2015 er kommunerne nu forpligtet til at tilbyde et korterevarende, tidsafgrænset rehabiliteringsforløb til borgere. Forløbet skal forbedre borgernes funktionsevne og dermed nedsætte behovet for hjælp. På webinaret gør kommuner, borgere og Sundhedsstyrelsen status over, hvor vi er på området i dag, og hvad udfordringerne er.

”Kommunerne er kommet rigtigt langt med at implementere lovgivningen om rehabiliteringsforløb, men vi kan se, at der er stor forskel på, hvordan de enkelte kommuner griber indsatsen an. Derfor glæder vi os til at gøre status, dele nogle erfaringer på området, og sammen drøfte, hvad vi bør have fokus på fremadrettet ift. rehabilitering på ældreområdet,” siger Enhedschef i Ældre og Demens, Mads Biering la Cour. 

Det kan du høre på webinaret

På webinaret kan du blandt andet høre et oplæg fra Tine Rostgaard, der er professor ved Roskilde Universitet og Stockholm Universitet. Hun deler ny viden om borgerens udbytte af rehabilitering. 

Sundhedsstyrelsen offentliggør samtidig med webinaret en evaluering af puljen til styrket rehabiliteringsindsats for de svageste ældre. I løbet af webinaret fortæller nogle af de deltagende kommuner om deres indsatser, ligesom borgere fra projektet er inviteret til at dele deres oplevelser med rehabiliteringsforløbene, og hvad det har betydet for deres hverdag.

Evalueringen er udarbejdet af Rambøll, som på webinaret vil præsentere hovedresultaterne, herunder hvad rehabiliteringsforløb har betydet for borgernes trivsel, funktionsevne og behov for hjemmepleje, samt kommunernes erfaringer og hvad andre kan lære af dem ift. styrke rehabiliteringsindsatsen.

Program for webinaret kan ses her:

Webinar om rehabiliteringsforløb på ældreområdet

Om webinaret

Webinaret kan streames på Sundhedsstyrelsens hjemmeside onsdag d. 25. november kl. 12.30-14.00 fra siden Webinar om rehabiliteringsforløb på ældreområdet.

 

Præsentationer fra webinaret vil efterfølgende været tilgængelige på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

 

Hvis du tilmelder dig senest den 20. november, får du tilsendt en mail med en påmindelse og et direkte link til webinaret.

 

Link til webinaret vil blive også lagt på siden Webinar om rehabiliteringsforløb på ældreområdet.

 

Tilmelding til webinar