xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Pårørende skal høres mere i ældreplejen

Sundhedsstyrelsen sætter fokus på samarbejdet mellem pårørende og medarbejdere i ældreplejen med en række inspirationsfilm og dialogkort, der skal inspirere medarbejdere til at huske de pårørendes perspektiv i det daglige arbejde på plejehjem og i hjemmeplejen.

09 DEC 2020

Sundhedsstyrelsen sætter fokus på samarbejdet mellem pårørende og medarbejdere i ældreplejen med en række inspirationsfilm og dialogkort, der skal inspirere medarbejdere til at huske de pårørendes perspektiv i det daglige arbejde på plejehjem og i hjemmeplejen.

Et godt samarbejde mellem pårørende og medarbejdere i ældreplejen kræver løbende dialog om forventninger og oplevelser. Sundhedsstyrelsen har derfor udviklet et sæt dialogkort med spørgsmål og illustrationer, der kan hjælpe medarbejdere og ledere i hjemmepleje og på plejehjem til at føre samtaler med pårørende. Dialogkortene kan også bruges til vejledning og undervisning af fx kommende medarbejdere i ældreplejen.

Dialogkortene suppleres af film, der præsenterer faglige redskaber og metoder til det gode samarbejde med pårørende til svækkede ældre. Gennem interviews med både pårørende og medarbejdere på plejehjem, sætter filmene fokus på, hvordan de pårørendes forskellige følelser og erfaringer kan inddrages i det daglige arbejde i ældreplejen. De tre første film omhandler primært arbejdet på plejehjem, og i januar 2021 kommer en film om samarbejdet med pårørende i hjemmeplejen.

Den primære målgruppe for både dialogkort og film er medarbejdere og ledere på plejehjem og i hjemmeplejen. Men materialerne kan også bruges af pårørendevejledere, udviklingskonsulenter, demenskoordinatorer og andre, der arbejder med pårørende til svækkede ældre. 

Dialogkortene kan printes fra vores hjemmeside her

Inspirationsfilm kan findes her

Temaerne fra filmene og dialogkortene vil indgå i Sundhedsstyrelsens webinar ’Det gode pårørendesamarbejde i ældreplejen’, som afholdes den 10. december 2020 og den 8. januar 2021.

Tilmelding til webinar december 2020 

Tilmelding til webinar januar 2021