xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Almen praksis og speciallæge­praksis skal øge deres aktivitet efter påske

Sundhedsstyrelsen har revideret retningslinjerne for almen praksis og speciallægepraksis, så de i højere grad tager hensyn til, at aktiviteten øges. Brug af værnemidler ud fra et forsigtighedsprincip bliver mulig.

12 APR 2020

Efter påske skal de praktiserende læger i øget omfang varetage de opgaver, de havde før COVID-epidemien, dog med fortsat stort fokus på at minimere smitterisikoen. Mange praktiserende læger har oplevet et stort fald i antallet af henvendelser i forbindelse med COVID-19-epidemien, hvilket er meget bekymrende.

"Det er vigtigt at kontakte sin læge og ikke holde sig tilbage, hvis man fejler andre ting eller har symptomer på andet end COVID-19. Det er vigtigt at reagere med det samme på de symptomer, man går og mærker, da det kan have betydning for et eventuelt videre forløb og behandling," siger centerchef i Sundhedsstyrelsen, Camilla Rathcke.

I forbindelse med at almen praksis og speciallægepraksis igen skal varetage den vanlige aktivitet, er det væsentlig, at der fokuseres på at minimere smitterisikoen. De praktiserende læger skal derfor anvende telefon- og videokonsultationer så meget som muligt, frem for at patienterne møder fysisk op i klinikken. Derudover skal de anvende værnemidler i det omfang, det skønnes nødvendigt.

"Retningslinjen lægger bl.a. op til, at den praktiserende læge kan anmode visse patientgrupper om at bære maske, fx hvor der er tvivl, om patienten kunne have symptomer på COVID-19. Lægen kan også selv anvende maske, hvis der er tvivl," fortsætter Camilla Rathcke.

Håndtering af COVID 19: Omstilling og gradvis øget aktivitet i almen praksis

Håndtering af COVID 19 Omstilling og gradvis øget aktivitet i speciallægepraksis


Materialerne er udgået.