xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Ny håndbog giver viden om psykiske symptomer ved demens

Sundhedsstyrelsen udgiver en ny demenshåndbog – denne gang med viden og konkrete input til ledere og medarbejdere, der arbejder med mennesker med adfærdsmæssige og psykiske symptomer ved demens.

10 JAN 2020

Mennesker med demens er en sårbar gruppe, der har brug for særlig støtte og omsorg. Derfor er det vigtigt, at de medarbejdere og ledere, der arbejder med borgere med demens, har nogle konkrete værktøjer, de kan tage i brug for at give den bedst mulige pleje. 

Den nye demenshåndbog introducerer en systematisk metode, som kan anvendes i arbejdet med at forebygge, håndtere og lære af adfærdsmæssige og psykiske symptomer hos borgere med demens. 

”Vi kan se, at der er et ønske om at styrke opmærksomheden og fagligheden omkring adfærdsmæssige og psykiske symptomer ved demens. Derfor håber vi, at kommunerne vil få gavn af håndbogen og opleve den som en støtte til at arbejde systematisk med fokus på adfærdsmæssige og psykiske symptomer ved demens og på den måde fremme borgernes trivsel og velbefindende,” siger Berit Soon Olsen, specialkonsulent i Sundhedsstyrelsen. 

Adfærdsmæssige og psykiske symptomer hos borgere med demens kan bl.a. skyldes somatisk sygdom, fx infektioner, smerter, bivirkninger fra medicin, uopfyldte basale fysiske eller psykologiske behov. Symptomerne kan også være en reaktion på uhensigtsmæssige omgivelser omkring borgeren. Derfor er det for det meste muligt at undersøge og finde frem til årsagerne til borgerens adfærd og symptomer og på den baggrund starte relevante indsatser, som fremmer borgerens trivsel. Dét introducerer den nye håndbog viden, metoder og redskaber til. 

’Metoder til at forstå adfærdsmæssige og psykiske symptomer i praksis’ er endnu en håndbog i serien af Sundhedsstyrelsens øvrige demenshåndbøger: Personcentreret omsorg i praksis, Palliativ pleje, omsorg og behandling samt Faglig ledelse i praksis. 

Se håndbogen her 

Se de øvrige demenshåndbøger her