xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Ny analyse ser på patient­informationen i forbindelse med ECT

Sundhedsstyrelsen har fået udarbejdet en analyse af den information, som patienter får om ECT forud for behandlingen.

20 FEB 2020

Elektrokonvulsiv terapi (ECT) er en veldokumenteret og effektiv behandlingsform til svært forpinte patienter med alvorlige psykiske lidelser som fx svær depression. Behandlingen kan i visse tilfælde være livreddende. 

Analysen, som Sundhedsstyrelsen har fået foretaget, undersøger den information og vejledning, som patienter og pårørende får inden behandlingen, fx om effekt og bivirkninger. 

Analysen viser, at der generelt er positive erfaringer med den information og vejledning, der gives om behandlingen. Men den viser også, at der kan være et behov for, at pårørende bliver inddraget i højere grad. 

”Det er vigtigt, at patienter såvel som pårørende føler sig trygge under hele behandlingsforløbet og får den information og viden, de har brug for. Analysen viser, at patienterne generelt er tilfredse med informationen, men peger samtidig på områder med plads til forbedringer”, siger sektionsleder Lotte Klitfod fra Sundhedsstyrelsen. Hun tilføjer: ”Pårørende kan være en vigtig ressource til at støtte patienter, som får ECT, og som er i en særlig sårbar situation, hvor de kan have svært ved at tage imod ny information. Det gælder også for andre patienter med psykiske lidelser. Det er derfor relevant at se på, hvordan flere pårørende på en hensigtsmæssig måde, og med respekt for patienten, kan inddrages”.

Analysen er udarbejdet med midler fra satspuljeaftalen på sundhedsområdet for 2019 – 2022, hvor der er afsat midler til at styrke viden om behandling med ECT i psykiatrien.

Analysen bygger på spørgeskemaundersøgelser og interviews med både patienter og sundhedspersonale på tværs af landet.

Analysen vedrørende patientinformation og rehabiliterende tilbud i forbindelse med elektrokonvulsiv terapi (ECT)