xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Ny Coronavirus – fortsat kun lav risiko i Danmark

Siden den ny coronavirus blev konstateret i Wuhan i Kina, er der fundet flere tilfælde af smittede uden for Kina, fortrinsvis i andre asiatiske lande. Der er dog fundet enkelte tilfælde i Europa, 3 i Frankrig og senest et bekræftet tilfælde i Tyskland. Sundhedsstyrelsen vurderer fortsat, at der er lille sandsynlighed for, at sygdommen kommer til Danmark, men følger situationen nøje og er klar hvis der skulle komme et tilfælde i Danmark

28 JAN 2020

Det er forventeligt, at antallet af smittede i Kina stiger, og at der også ses nye tilfælde i andre lande. Der er imidlertid fortsat tale om relativt få, overvejende importerede tilfælde uden for Kina. Det nye tilfælde i Tyskland ændrer ikke på vores vurdering af, at sandsynligheden for at sygdommen kommer til Danmark er lav.

Sundhedsstyrelsen har det nationale ansvar for sundhedsberedskabet, og følger situationen nøje i regi af både WHO og EU. Vi har sikret at sundhedsvæsenet er informeret om sygdommen, og hvorledes den skal håndteres, hvis der kommer rejsende med symptomer på sygdommen til Danmark.

”Vi har et godt beredskab i Danmark til at håndtere situationer som denne, og har fra Sundhedsstyrelsens side opdateret sundhedspersonalet med information om, hvordan de skal håndtere patienter med mistanke om denne specifikke sygdom”, siger centerchef Marlene Øhrberg Krag.

Hvis der kommer en person til Danmark, som opfylder de specifikke kriterier for, at han/hun kan være smittet med det nye virus, vil personen blive testet og behandlet af specialister på enten Skejby eller Hvidovre sygehuse, som begge er godkendt af Sundhedsstyrelsen til at håndtere smittede personer. I Danmark er det Statens Serum Institut, der tester for den nye coronavirus.

Sundhedsstyrelsen anbefaler ikke, at der indføres screeninger for sygdom ved indrejse til Danmark.

”Det skyldes, at der ikke er dokumentation for, at det kan hindre smittespredning. Hjemrejsende vil heller ikke automatisk blive sat i karantæne, medmindre det ud fra en konkret, individuel vurdering bliver fundet nødvendigt., forklarer Marlene Øhrberg Krag

Udenrigsministeriet opdaterer løbende sine rejsevejledninger og har for nyligt skærpet sin rejsevejledning for Kina primært som følge af de restriktioner Kina har indført.

På Sundhedsstyrelsens hjemmeside har vi samlet spørgsmål og svar på en række spørgsmål om den nye coronavirus, som brød ud i december i storbyen Wuhan i Kina. Her kan man finde svar på de generelle spørgsmål, der kan opstå i forbindelse med udbruddet af coronavirus. De handler for eksempel om, hvad rådene er, hvis man skal ud at rejse til de lande, der er berørt af udbruddet.  Informationerne bliver løbende opdateret og er også blevet oversat til engelsk.  

Rejsende til Kina bør orientere sig i Udenrigsministeriets rejsevejledning som løbende bliver opdateret.

Se Udenrigsministeriets rejsevejledning her 

Se Sundhedsstyrelsens spørgsmål og svar om coronavirus her