xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Neutrale diagnosekoder for funktionelle lidelser skal bidrage til mindre stigmatisering og mere viden

Med nye neutrale koder for funktionelle lidelser skabes der grundlag for mere tydelig kommunikation og bedre forskning. Samtidig bliver det tydeligt, at der ikke er tale om enten fysisk eller psykisk sygdom. Begge dele vil medvirke til at bekæmpe stigmatiseringen af patienterne. Sundhedsstyrelsen udgiver en vejledning til brug af de nye koder.

30 JAN 2020

Patienter med funktionelle lidelser har en eller flere fysiske symptomer, som påvirker funktionsniveauet og livskvaliteten. Der har hidtil være uensartet brug af de forskellige diagnosekoder og det har medvirket til at patienter har oplevet at få forskellige diagnoser fra forskellige læger for det samme helbredsproblem og  det har også været svært at finde en diagnose til patienter, som har flere forskellige symptomer på samme tid.

Derfor har Sundhedsstyrelsen sammen med Sundhedsdatastyrelsen oprettet diagnosekoder for funktionelle lidelser. Det er vores håb og forventning, at de nye koder vil give en mere præcis kodning, bedre overblik over patientgruppen og på sigt resultere i mere og bedre viden om funktionelle lidelser.

”Nu får vi et bedre fælles sprog omkring funktionelle lidelser, og det vil være en fordel både for patienterne og for registrering og forskning på området. Samtidig understreger vi, at funktionelle lidelser skal forstås ud fra en bred sygdomsopfattelse, som inddrager både biologiske, psykologiske og sociale faktorer, og vi kan forhåbentlig få en kodepraksis der understøtter det. Vi ønsker at skabe fundament for mere viden og vi ønsker at  modvirke fordomme og stigmatisering af patienterne”, siger centerchef Helene Probst.

De nye koder er placeret i afsnittet for generelle symptomer i Sundhedsvæsenets Klassifikationssystem (SKS), og altså ikke i hverken det psykiatriske område eller områder for konkrete organsystemer. For at sikre, at de nye koder bliver brugt, og at de bliver brugt korrekt har Sundhedsstyrelsen lavet en vejledning til sundhedspersonalet.

Her beskriver vi baggrunden for, hvorfor vi indfører koderne, hvordan de skal bruges og hvordan de skal ses i sammenhæng med eksisterende diagnoser. I vejledningen giver vi også en anvisning på, hvordan koden for Myalgisk Encephalomyelitis (ME) kan anvendes, således at kodevejledningen følger Folketingsbeslutning V82 fra marts 2019.

Sundhedsstyrelsen har fokus på at skabe bedre tilbud til patienter med funktionelle lidelser. Styrelsen udgav en rapport med anbefalinger til udredning, behandling, rehabilitering og afstigmatisering af funktionelle lidelser i 2018. Som opfølgning på rapporten har Sundhedsstyrelsen sat gang i en række initiativer, som skal hjælpe med at få anbefalingerne omsat ude i den praktiske virkelighed.

Nye diagnosekoder for funktionelle lidelser og udgivelse af vejledningen er det første resultat. Senere i år udarbejder vi materiale til de praktiserende læger med viden og redskaber til behandling af funktionelle lidelser. Vi er i gang med at beskrive den specialiserede indsats på sygehusene. Samtidig vil vi fortsætte med at have fokus på at sikre at patienter med funktionelle lidelser ikke bliver stigmatiseret.

Læs vejledningen til kodning af funktionelle lidelser her 

Læs Sundhedsstyrelsens rapport om funktionelle lidelser her