xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Kvalitetskrav skal sikre den rigtige behandling med høreapparat

Sundhedsstyrelsen sender i dag faglige anbefalinger og kvalitetskrav til høreapparatbehandling til voksne i høring.

01 SEP 2020

Det anslås, at 720.000 personer har et høretab i Danmark. Høretab kan resultere i isolation og en betydelig forringelse af livskvaliteten. I dag er behandlingen med høreapparat meget forskelligt organiseret, og der stilles ikke ensartede krav til behandlingen i henholdsvis offentligt og privat regi. 

”I dag er det meget forskelligt, hvordan man bliver udredt for sit høretab, og hvilken behandling og rådgivning man får om fx valg af høreapparater. Og hvis ikke man får det rigtige høreapparat, så kan det nemt ende i skuffen, i stedet for at afhjælpe den enkeltes høretab. Med de nye anbefalinger og kvalitetskrav vil vi sikre, at patienterne får en ensartet behandling af høj kvalitet og dermed den bedste hjælp til at finde det høreapparat, som passer til den enkeltes behov,” fortæller centerchef i Sundhedsstyrelsen Tanja Popp. 

De nye anbefalinger og kvalitetskrav skal hjælpe til et bedre overblik over kvaliteten af behandlingen. Det skal i sidste ende sikre, at patienterne får høreapparater, der passer til deres behov. Kvalitetskravene beskriver visitationen og tydeliggør, hvilke patienter der skal henvises til videre udredning på en offentlig audiologisk klinik, og hvilke patienter som kan at få deres høretab behandlet i enten offentligt regi eller i privat regi med tilskud fra det offentlige.

Sundhedsstyrelsen har i samarbejde med en bredt sammensat arbejdsgruppe udarbejdet ’Faglige kvalitetskrav og anbefalinger til høreapparatbehandling af voksne’, og dette arbejde kommer nu i offentlig høring. Sundhedsstyrelsen vil samtidig gerne takke arbejdsgruppen for rådgivning og værdifulde input til arbejdet.

Høringen foregår i perioden fra 1. til 29. september 2020. Høringsmaterialet findes på dette link:

Faglige kvalitetskrav og anbefalinger til høreapparatbehandling af voksne - høring