xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Kreative idéer fra ældreplejen under corona-epidemien

Videnscenter for Værdig Ældrepleje har i et nyt katalog samlet gode ideer og erfaringer fra personalet og borgere til inspiration til andre i ældreplejen.

25 MAJ 2020

De nye rammer og begrænsninger i en hverdag med COVID-19 har åbnet op for nye måder at gennemføre aktiviteter og være sammen på. De erfaringer samles nu i et inspirationskatalog. 

”Ældreplejen har været nødt til at tænke i nye baner, og vi har set personale komme med mange gode og kreative måder at løse nogle af corona-epidemiens udfordringer på. Borgere og personale har fx brugt digitale løsninger til at bevare kontakten til ældre, og mange aktiviteter er blevet nytænkt, så de foregår sikkert i mindre grupper og med større afstand. Det er disse gode erfaringer, som vi gerne vil dele,” fortæller Kari Rose Holm, programleder i Videnscenter for Værdig Ældrepleje. 

Inspirationskataloget ”Gode idéer” deler gode ideer og kreative løsninger, som borgere og pårørende, medarbejdere og ledere på ældreområdet har arbejdet med den senere tid.  Kataloget kommer med eksempler på, hvordan man fortsat kan bevare et fokus på samvær med de ældre. Der deles idéer til forskellige aktiviteter for borgerne, herunder banko på gangen, brug af musik i dagligdagen og forskellige måder at stimulere de ældres sanser. 

Inspirationskataloget kommer også med idéer til fysiske aktiviteter for ældre, der bor i eget hjem, og med forslag til, hvordan personalet i hjemmeplejen kan have opmærksomhed på den ældres trivsel. 

Sundhedsstyrelsens Videnscenter for Værdig Ældrepleje har udarbejdet inspirationskataloget på baggrund af erfaringer indsamlet fra medarbejdere, ledere og organisationer på ældreområdet i april-maj 2020. 

Inspirationskataloget ”Gode ideer til samvær og aktiviteter i en tid med COVID-19”

Læs om Videnscenter for Værdig Ældrepleje