xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Hvordan skal personer med delirium behandles?

Sundhedsstyrelsen har sendt en opdateret national klinisk retningslinje for forebyggelse og behandling af organisk delirium i høring.

01 DEC 2020

Delirium er en akut tilstand af forvirring, hvor man opfører sig og tænker helt anderledes, end man plejer. Delirium forekommer hos akut syge og ses ofte blandt ældre patienter på intensivafsnit og terminale patienter. 

Patienter, der får delirium, har også en markant øget dødelighed, forlænget indlæggelsestid, flere komplikationer under indlæggelsen samt funktionstab, øget plejebehov og nedsat kognitiv funktion i efterforløbet.

Retningslinjens overordnede fokus er at sikre, at patienter med delirium bliver opsporet, så tilstanden kan forebygges og behandlet. En enkelt af anbefalingerne, som handler om behandling med antipsykotisk medicin, er blevet opdateret, fordi der er kommet ny viden på området.

Formålet med den opdaterede retningslinje er at give vidensbaserede nationale anbefalinger for forebyggelse og behandling af organisk delirium. Retningslinjen skal ses i sammenhæng med øvrige vejledninger, anbefalinger og materialer på området.

Retningslinjen er i høring frem til den 18. december 2020 og kan ses på hoeringsportalen.dk