xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Hvordan skal institutioner med risikogrupper forholde sig til besøg fra pårørende?

Sundhedsstyrelsen udgiver i dag retningslinjer til regionale og kommunale institutioner, der beskriver, hvordan de skal forholde sig til besøg fra pårørende i relation til at forebygge smitte med coronavirus blandt personer i risikogrupper.

17 MAR 2020

Nogle grupper er særligt udsatte for at blive alvorligt syge, hvis de bliver smittet med COVID-19. Det gælder ældre personer, især ældre over 80 år, personer med hjerte-karsygdom, diabetes, lungesygdom, immundefekter og kræft - og ud fra et forsigtighedsprincip, gravide. 

En del af de særligt udsatte mennesker bor eller har langvarige ophold på institutioner, herunder plejecentre, sygehusafdelinger eller bosteder, og det er vigtigt, at vi er særligt opmærksomme på at beskytte personer i disse miljøer mod smittespredning. 

”En række risikogrupper er særligt udsatte i forhold til at få et alvorligt forløb, hvis de bliver smittet med COVID-19. Dem skal vi passe yderst godt på. Derfor har vi beskrevet, hvordan den enkelte institution, i samarbejde med de pårørende, skal forholde sig til besøg på institutionen,” siger Centerchef i Sundhedsstyrelsen, Helene Probst. 

Institutionen skal sikre grundig information til både pårørende og beboere om smitterisiko og forebyggelse, både skriftligt, ved ophængning af plakater fra Sundhedsstyrelsen og ved mundtlig opfølgning ved evt. besøg. Institutionen skal derudover have et særligt fokus på, at informere pårørende om den øgede risiko for moderat til svær sygdom ved COVID-19, som personer i risikogrupperne har

Besøg skal være strengt nødvendige

Som udgangspunkt skal pårørende ikke komme på besøg på hospitaler, plejecentre eller lignende med mindre, det er strengt nødvendigt. Hvis pårørende selv har symptomer på sygdom, må de under alle omstændigheder ikke kommer på besøg.

”Der kan være tungtvejende grunde til, at det er nødvendigt med et besøg, eksempelvis hvis personen er terminal eller lignende. Her har institutionen ansvar for, at det muliggøres brug af særlige foranstaltninger,” siger Helene Probst.

Institutionen skal sikre, at et nødvendigt besøg kan foregå forsvarligt, så andre personer eller personale på institutionen ikke udsættes for smittefare. Det gøres ved at iværksætte en række initiativer, der alle har til formål at mindske smitterisikoen. Fx kan institutionen opfordre til, at besøg holdes kort og med få mennesker, og at besøgende ikke opholder sig i fællearealer samt undlader at have fysisk kontakt eller anvender fælles faciliteter.