xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Hvordan kan beboerkonferencer bruges til at forstå ældre borgeres adfærd?

Sundhedsstyrelsen udgiver i dag metodehåndbogen ’Beboerkonferencen i praksis’. Håndbogen giver konkrete input og inspiration til at gennemføre beboerkonferencer både i hjemmeplejen og på plejecentre.

26 MAJ 2020

En beboerkonference er en praksisnær metode, hvor ledere og medarbejdere i ældreplejen i fællesskab analyserer en ældre borgers adfærd eller en konkret situation, der kan være svær at håndtere i hverdagen. Formålet er at skabe en fælles forståelse, mening og refleksion hos alle medarbejdere og dermed styrke den faglige indsats samt trivsel for både borgere og medarbejdere.

I en ny metodehåndbog har Sundhedsstyrelsen samlet gode erfaringer med at afholde beboerkonferencer i ældreplejen. Håndbogen giver eksempler på, hvordan man forbereder, afvikler og følger op på en beboerkonference.

”Mange medarbejdere på demens- og ældreområdet har oplevet situationer, som kan være svære at håndtere, fordi de ikke umiddelbart forstår borgerens adfærd. Ofte kan adfærden være et udtryk for, at borgeren måske ikke trives, er syg eller forsøger at fortælle noget vigtigt, siger projektleder Fie Brusgaard Brandt fra Sundhedsstyrelsen og tilføjer:

”Vi har derfor udviklet metodehåndbogen om Beboerkonferencen som en hjælp til, hvordan man sammen med sine kolleger på systematisk vis og med et nysgerrigt blik kan forsøge at forstå, hvad borgeren prøver at kommunikere med sin adfærd og på den baggrund finde nye handlemuligheder i samarbejdet til gavn for borgeren og en selv.”

Metodehåndbogen er primært skrevet til ledere, der vil afholde beboerkonference, men den kan også med fordel læses af medarbejdere og andre, der skal deltage på en beboerkonference for at få mere viden om metoden.

Beboerkonferencen i praksis er en ny variant i serien af Demenshåndbøger. Her er der allerede udgivet håndbøger om Personcentreret omsorg i praksis, Faglig ledelse i praksis, Palliativ pleje, omsorg og behandling samt adfærdsmæssige og psykiske symptomer i praksis.

Find mere information om beboerkonferencen

Her kan du blandt andet se en introduktionsvideo til Beboerkonferencen samt hente den nye metodehåndbog.