xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Hvordan bliver kompetencer i den lægelige videre­uddannelse vurderet?

Sundhedsstyrelsen har sendt en opdateret vejledning om kompetencevurdering i den lægelige videreuddannelse i høring.

27 JAN 2020

Vejledningen indeholder rammer og hovedprincipper for at vurdere uddannelseslægers kompetencer i de praktisk-kliniske uddannelsesforløb og ved gennemførslen af obligatoriske kurser.

I vejledningen er der lagt særlig vægt på at beskrive situationer, hvor lægen ikke har opnået de planlagte kompetencer eller hvor uddannelsesforløbet eller dele af det ikke kan godkendes.

Derudover indeholder vejledningen en beskrivelse af, hvad der skal indgå i en uddannelsesplan. Planen bliver udarbejdet i samarbejde mellem uddannelseslægen og ansættelsesstedet og justeret løbende afhængigt af fremgangen i uddannelse og kompetencer. Uddannelsesplanen er en individuel plan for den enkelte læges uddannelse, hvor hvert indsatsområde er identificeret. Den indeholder desuden en plan for, hvornår og hvordan lægen konkret skal opnå de ønskede kompetencer på det enkelte uddannelsessted.

I speciallægeuddannelsen benytter man forskellige metoder til at vurdere, om læger opnår alle de planlagte kompetencer i et tilrettelagt uddannelsesforløb. Det er de Regionale Råd for lægers Videreuddannelse, der står for sammensætningen af en læges videreuddannelsesforløb, men den konkrete uddannelsesplan for den enkelte læge og kompetencevurderingen foregår på ansættelsesstedet eller eventuel på et kursus i sammen med kursuslederen.

Vejledningen beskriver muligheden for at dele oplysninger mellem de tre Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse. Det er gjort for at sikre, at uddannelseslægen får den bedst mulige rådgivning ved eventuelt ophør af uddannelsen eller et uddannelseselement.

Vejledningen skal erstatte Sundhedsstyrelsens vejledning om kompetencevurdering fra 2008. Den er i høring frem til 1. marts 2020. 

Læs vejledningen på høringsportalen.