xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Høring: anbefalinger om medicinsk behandling af angsttilstande

Sundhedsstyrelsens Indsatser for Rationel Farmakoterapi (IRF) sender anbefalinger for medicinsk behandling af angsttilstande i offentlig høring.

14 JUL 2020

Anbefalingerne er baseret på den nyeste viden og skal hjælpe de praktiserende læger med at vælge den rette lægemiddelbehandling af angsttilstande. Anbefalingerne.

Anbefalingerne indgår i Den Nationale Rekommandationsliste, som skal hjælpe lægen med at træffe beslutning om valg og fravalg af et lægemiddel til en konkret patientgruppe. Pris og eventuelt tilskud til lægemidler indgår ikke i vurderingen.

Anbefalingerne er udarbejdet af Sundhedsstyrelsens Indsatser for Rationel Farmakoterapi (IRF) i samarbejde med en ekstern gruppe af specialister på området.

Anbefalingerne er i høring frem til fredag den 21. august 2020 via Høringsportalen

Se høringen på Høringsportalen