xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Høring: Retningslinje om behandling af børn og unge med ADHD

Sundhedsstyrelsen sender i dag en udvidet national klinisk retningslinje om udredning og behandling af ADHD hos børn og unge i offentlig høring.

28 APR 2020

ADHD er en lidelse, der er kendetegnet ved gennemgribende opmærksomhedsvanskeligheder, hyperaktivitet og impulsivitet. Lidelsen påvirker både udvikling og trivsel i de unge år og kan potentielt have konsekvenser ind i voksenlivet.

Beslutningen om at lave en udvidelse af den eksisterende retningslinje er baseret på et ønske fra faglige organisationer om af få afdækket effekterne af yderligere typer af behandling, heriblandt: guanfacin, farmakologisk behandling af ADHD hos unge med misbrug, melatonin til søvnforstyrrelser, sanseintegrationsterapi samt brug af kæde/kugledyne. 

Retningslinjen åbner også op for at udvide det traditionelle fokus på kernesymptomer som afgørende kriterier for effektiv behandling, til også at rumme et bredere syn med vægt på barnets/den unges funktionsniveau og livskvalitet.

Udkastet til retningslinjen er sendt i bred offentlig høring via Høringsportalen. Derudover er udkastet til retningslinjen sendt i høring hos relevante organisationer og myndigheder mv.

Retningslinjen er i høring frem til fredag den 15. maj 2020.

Se mere på høringsportalen