xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Høring: Ny retningslinje om behandling for langvarige skuldersmerter

Sundhedsstyrelsen har sendt en national klinisk retningslinje om behandling af patienter med skuldersmerter i høring. Retningslinjen er i høring frem til fredag den 21. august 2020

10 JUL 2020

Skuldersmerter er det tredje mest almindelige muskel-skelet-problem og en hyppig årsag til henvendelser til almen praksis. Hos halvdelen af patienterne bliver symptomerne mindre indenfor 6 måneder. Syv ud af ti patienter, der kommer til lægen med skuldersmerter, oplever smerter mellem den øverste del af overarmsbenet og underkanten af skulderhøjen (akromion).

Retningslinjen indeholder fire konkrete anbefalinger, som vedrører træningsindsatser, brug af indsprøjtninger med binyrebarkhormon (glukokorticoid), operation ved smerter i mindre end 6 måneder, og operation ved manglende effekt af et struktureret træningsforløb.

Den nationale kliniske retningslinje for behandling af patienter med langvarige skuldersmerter er udarbejdet af Sundhedsstyrelsen i samarbejde med en bredt nedsat faglig arbejdsgruppe.

Udkastet til retningslinjen er i høring og kan ses på Høringsportalen. Derudover er udkastet til retningslinjen sendt i høring hos relevante organisationer og myndigheder mv.

Retningslinjen er i høring frem til fredag den 21. august 2020.

Se høringen på Høringsportalen

Tidligere retningslinje udgår

Ved publicering af den nye retningslinje, udgår en tidligere retningslinje om skuldersmerter fra 2013, fordi den ikke er udarbejdet efter de evidensbaserede metoder, som Sundhedsstyrelsen anvender i dag for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer.

Den nye retningslinje fokuserer udelukkende på behandling af skuldersmerter, hvor den tidligere retningslinje omhandlede nedslagspunkter inden for diagnose, kirurgisk og ikke-kirurgisk behandling, samt rehabilitering.