xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Håndtering af COVID-19 kræver en langsigtet og bæredygtig strategi

Sundhedsstyrelsen udgiver i dag den ottende statusrapport om COVID-19 epidemien.

10 JUN 2020

Meget tyder på, at COVID-19 epidemien i Danmark er i ro på et lavt niveau med et lavt antal nye bekræftede tilfælde, et lavt antal personer, der indlægges på sygehus og få dødsfald hos personer, der er konstateret smittet med ny coronavirus.

At der lige nu er stilstand i epidemien, giver os en enestående mulighed for at få lagt en langsigtet og bæredygtig strategi for håndteringen af COVID-19. Det er fokus for den ottende statusrapport.

”Vi skal iværksætte en håndtering af COVID-19, som er effektiv, og som befolkningen kan følge uden, at det går ud over vores trivsel eller mentale sundhedstilstand og uden det får for store negative konsekvenser for vores hverdagsliv. Kort sagt en bæredygtig håndtering, som befolkningen kan efterleve og samtidig leve med, og som ikke har uoverstigelige konsekvenser for vores hverdag, velfærdssamfund og for folkesundheden,” siger Helene Probst, konstitueret vicedirektør i Sundhedsstyrelsen.

De mange tiltag, der har været iværksat i foråret, har været effektive. Det er ikke muligt entydigt at afgøre, hvilke af de mange tiltag, der har haft størst effekt, eller om rækkefølgen, som de er blev introduceret i, har haft betydning. Det er heller ikke entydigt muligt at afgøre, hvordan de forskellige tiltag indbyrdes har påvirket hinanden, eller om ydre omstændigheder, som årstidsvariation eller ændring af virus, har haft betydning. Samlet set kan vi dog konstatere, at epidemien i Danmark er kommet under kontrol. Det er vigtig viden i håndteringen fremover.

”Vi skal bruge de positive erfaringer fremadrettet men samtidig undgå, at håndteringen har for mange negative konsekvenser. Det er en meget vigtig balance. I stedet for at begrænse aktiviteten i samfundet, skal vi holde fast i et fokus på at forebygge smittespredning og samtidig begrænse den smitte, der finder sted, da vi har at gøre med en smitsom sygdom. Der er brug for, at vi som samfund fremadrettet holder fast i de gode vaner, fx at vi bliver hjemme, når vi har symptomer på sygdom, så vi undgår at smitte hinanden. De målrettede indsatser i forhold til god hygiejne skal vi også fortsætte med” siger Helene Probst.

Den ottende statusrapport bygger således videre på forrige rapport i forhold til, hvordan smittespredningen nu og i fremtiden skal begrænses og overvåges, mens hverdagen fortsætter og samfundet vender tilbage til normal aktivitet.

COVID-19 i Danmark - Status på 15. epidemiuge