xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Faglig gennemgang af influenza­vaccination til risikogrupper

Sundhedsstyrelsen har i løbet af 2019/2020 udarbejdet en såkaldt medicinsk teknologivurdering (MTV) om influenzavaccination. MTV’en bliver nu sendt i høring.

19 NOV 2020

I Danmark gives influenzavaccination gratis til personer i særlig risiko, herunder personer over 65 år, personer med kroniske sygdomme, gravide i 2. eller 3. trimester, alvorligt syge, førtidspensionister og husstandskontakter til svært immunsupprimerede.

Sundhedsstyrelsen forholder sig jævnligt til forholdene omkring influenzavaccinen, og særligt set i lyset af, at der i disse år udvikles flere nye vacciner, har Sundhedsstyrelsen vurderet, at der er grundlag for at se på, hvorvidt valget af vaccine bør differentieres for de forskellige risikogrupper, og om målgrupperne for det gratis tilbud skal udvides.

"Det har været et omfattende arbejde, hvor vi har inkluderet forskningsdata, interviews og fokusgruppeundersøgelser, en økonomisk analyse og faglig rådgivning fra eksperter. Nu bliver det spændende at tage imod høringssvarene, som vi så skal gennemgå, før vi er klar med den endelige vurdering og vores anbefalinger" siger overlæge i Sundhedsstyrelsen Bolette Søborg.

MTV-rapporten gennemgår en række temaer i relation til influenzavaccination:

  • den influenzarelaterede sygdomsbyrde i Danmark
  • effekten af forskellige influenzavacciner
  • sundhedsøkonomiske forhold i relation til influenzavaccination
  • borgeres accept af influenzavaccinationsprogram i de forskellige målgrupper
  • etiske aspekter ved influenzavaccination
  • organisatoriske forhold ved influenzavaccination.

I arbejdet med MTV’en er Sundhedsstyrelsen blevet rådgivet af en arbejdsgruppe. Arbejdsgruppens medlemmer er udpeget af faglige selskaber, patientforeninger, og myndigheder. Se en oversigt over gruppens medlemmer.

Den færdige MTV-rapport ventes offentliggjort inden udgangen af 2020.

Udkastet til MTV-rapporten og nærmere information findes på høringsportalen, og alle er velkomne til at afgive et høringssvar.

Høringsfrist er mandag den 21. december kl. 12.00.