xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Der er stadig for mange, der bliver udsat for tvang i psykiatrien

Siden 2014 har der været et specifikt fokus på at nedbringe brugen af tvang i psykiatrien. Det er ikke lykkedes, viser nye tal for brug af tvang.

13 NOV 2020

Sundhedsstyrelsens nye rapport over tvang i psykiatrien viser, at der er sket en stigning i antallet af voksne, der udsættes for tvang. Det er lykkedes at nedbringe brugen af bæltefikseringer, men der er samtidig sket en stigning i antallet af personer, der fastholdes, får akut beroligende medicin, tvangsindlægges, tvangstilbageholdes og tvangsbehandles. 

Vi ser et fald i anvendelsen af bæltefikseringer. Men samtidig ser vi, at der er en øget anvendelse af både akut beroligende medicin og fastholdelser. Og stort set alle andre former for tvang. Det er en meget bekymrende udvikling,” fortæller vicedirektør i Sundhedsstyrelsen Helene Probst og fortsætter:

”Det tyder på, at der er store udfordringer med kvaliteten af den behandling, som vi giver mennesker med psykiske lidelser.Vi skal sørge for, at de får en behandling af høj kvalitet både før, under og efter indlæggelse”.

Stor indsats men ikke tilstrækkelig effekt

Siden 2014 har der i alle regioner været arbejdet målrettet med at nedbringe brugen af tvang i psykiatrien.  

Mange har arbejdet hårdt for at nedbringe brugen af tvang. Men vi er nødt til at erkende, at det slet, slet ikke er tilstrækkeligt. Det er helt nødvendigt, at alle fortsætter med at have fokus på at nedbringe anvendelsen af tvang på alle niveauer. Det indebærer, at alle bør sætte et meget stort ledelsesmæssigt fokus på området, og på alle niveauer bør vi indgå i en åben dialog om, hvordan vi lykkes,” siger Helene Probst.

Tiltag for at styrke fokus på nedbringelse af tvang

Rapporten er den næstsidste rapport i det nuværende partnerskab, som udløber med udgangen af 2020. Udviklingen viser tydeligt, at der også efter udløb af partnerskabsaftalen mellem regionerne og Sundheds- og Ældreministeriet vil være behov for et fokus på at forebygge og mindske brugen af tvang. Derfor vil Sundhedsstyrelsen fortsat følge brugen af tvang og som led i 10-årsplanen for mental sundhed og psykiatri se på en ny monitorering af tvangen.

Vi har haft stort fokus på, hvordan regionerne arbejder med at nedbringe tvang, og dette fokus fortsætter. Men det er væsentligt, at vi også ser på kommunernes og almen praksis’ rolle i tiden før og efter en indlæggelse, og altså ser på hele forløbet samlet,” siger Helene Probst.

Derudover har Sundhedsstyrelsen opdateres vejledningerne om registrering og anvendelse af tvang, så det fremgår mere klart, hvordan og hvornår de enkelte former for tvang bør bruges i psykiatrien, samt hvordan de skal registreres. Vejledningerne trådte i kraft i august 2020. Sundhedsstyrelsen er desuden på vej med anbefalinger til regioner og kommuner om nedbringelse af tvang.

Regionernes erfaringer og indsatser vil desuden fortsat blive drøftet løbende på møder i Sundhedsstyrelsens Task Force for Psykiatriområdet.

Monitorering af tvang i psykiatrien 1. juli 2019 - 30. juni 2020

Sundhedsdatastyrelsen har leveret data til monitoreringen: Nedbringelse af tvang i psykiatrien (e-sundhed.dk)

Se desuden Vejledninger om tvang i psykiatrien