xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Anbefalinger til valg af medicin til type 2 diabetes

Indsatser for Rationel Farmakoterapi i Sundhedsstyrelsen har opdateret de faglige anbefalinger for valg af lægemidler til behandling af type 2-diabetes.

29 SEP 2020

Der er ikke tale om en behandlingsvejledning, men om støtte til læger i almen praksis i valg af glukosesænkende lægemidler inden for seks forskellige lægemiddelgrupper.

  • Biguanider (metformin)
  • β-cellestimulerende midler (meglitinider og sulfonylurinstoffer)
  • Dipeptidylpeptidase 4 (DPP-4)-hæmmere
  • Natrium-glukose co-transportor 2 (SGLT-2)-hæmmere
  • Glukagon-lignende-peptid 1 (GLP-1) receptoragonister 
  • Basal insuliner

"Vi er klar over, at dette arbejde ikke kan stå alene, og at farmakologisk glukosesænkende behandling kun er en del af den samlede behandling af type 2-diabetes. Det er derfor samtidig vigtigt for os at fremhæve, at forebyggelse og rehabilitering er centrale elementer i forløbet for personer med type 2-diabetes”, forklarer overlæge i Sundhedsstyrelsen Marie Louise Schougaard Christiansen.

Lægemidlernes pris eller deres tilskudsstatus indgår ikke i vurderingen. Rekommandationerne har været i offentlig høring, og du kan læse de opdaterede rekommandationer for farmakologisk glukosesænkende behandling af type 2-diabetes her: 

Farmakologisk glukosesænkende behandling af type 2-diabetes

Rekommandationerne er udarbejdet af IRF i Sundhedsstyrelsen i samarbejde med repræsentanter fra Dansk Selskab for Almen Medicin, Dansk Endokrinologisk Selskab, Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi og Dansk Cardiologisk Selskab.

I det nyeste nummer af Månedsbladet Rationel Farmakoterapi bliver de nye anbefalinger perspektiveret i forhold til de danske behandlingsvejledninger.

I forlængelse af de opdaterede rekommendationer er der udarbejdet en anmeldelse af Rybelsus®. Rybelsus er en tablet udgave af GLP-1 receptoragonisten semaglutid. Indtil nu har behandling med en GLP-1 receptoragonist været daglige eller ugentlige injektioner. Rybelsus er sammenlignelig med de andre rekommanderet GLP-1 receptoragonister, men skal tages på tom mave og 30 minutter før mad. Prismæssigt er Rybelsus lidt dyrere end GLP-1 receptoragonister til injektion. Læs hele anmeldelsen: 

Rybelsus® (oral semaglutid)

Om Den Nationale Rekommandationsliste

Rekommandationerne indgår i Den Nationale Rekommandationsliste, der skal hjælpe læger i almen praksis med at træffe beslutning om valg eller fravalg af lægemidler inden for en lægemiddelgruppe til konkrete patientgrupper.

 

Rekommandationerne bygger på en samlet vurdering af lægemidlernes effekt og bivirkninger, kontraindikationer, interaktioner samt patientværdier og -præferencer. Rekommandationerne bliver opdateret løbende i takt med, at viden om de omfattede lægemidler opdateres, eller der bliver markedsført nye lægemidler med relevans for området.

 

Læs mere om metoden for Den Nationale Rekommandationsliste