xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Anbefalinger til forebyggelse, håndtering og læring af voldsomme episoder i ældreplejen er sendt i høring

Sundhedsstyrelsen har sendt den kommende udgivelse ’Forebyggelse, håndtering og læring af voldsomme episoder og udadreagerende adfærd – Anbefalinger og inspiration til ældreplejen’ i offentlig høring.

06 AUG 2020

Anbefalingerne har til formål at hjælpe ældreplejen med at forebygge, håndtere og lære af voldsomme episoder og udadreagerende adfærd.

”Udadreagerende adfærd optræder hyppigt hos mennesker med en demenssygdom. Det er oftest ikke bevidste handlinger, men en måde for borgeren at skabe mening og opnå selvkontrol i situationen. Sådanne episoder kan opleves voldsomme for medarbejderne og pårørende omkring borgeren. Anbefalingerne skal hjælpe med at etablere en systematisk og forebyggende tilgang til arbejdet med at skabe trivsel og tryghed, så både medarbejdere og borgere føler sig trygge og trives i hverdagen,” siger Sara Louise Friis Rose, sektionsleder i Sundhedsstyrelsen. 

Anbefalingerne skal bidrage til at skabe et fælles fagligt ståsted for medarbejdere og ledere på ældreområdet. De bygger både på et pleje- og omsorgsfagligt perspektiv fra ældreområdet samt et voldsforebyggende perspektiv på arbejdsmiljøområdet.

Udgivelsen henvender sig til sundhedsfaglige ledere, administratorer, beslutningstagere og fagpersonale, der beskæftiger sig med voldsomme episoder og udadreagerende adfærd i ældreplejen, herunder mennesker med demens. 

Anbefalingerne er i høring frem til torsdag den 27. august kl. 12 via Høringsportalen