xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
English

Vacciner virker – og tilliden til børne­vaccinations­programmet stiger

2018 blev endnu et eksempel på, at danskerne i stor stil bakker op om børnevaccinationsprogrammet. Tilslutningen til alle vacciner er steget eller er på samme høje niveau som sidste år, og det glæder os meget i Sundhedsstyrelsen.

23 APR 2019

2018 blev endnu et eksempel på, at danskerne i stor stil bakker op om børnevaccinationsprogrammet. Tilslutningen til alle vacciner er steget eller er på samme høje niveau som sidste år, og det glæder os meget i Sundhedsstyrelsen.

”Vacciner er en af de mest effektive metoder til at forebygge smitsomme sygdomme. Med en tilstrækkelig tilslutning beskytter vi ikke kun det enkelte barn, men også de immunsvækkede, der ikke kan tåle at blive vaccineret og de børn, der endnu er for små til at blive vaccineret, ” siger Bolette Søborg, der er overlæge i Sundhedsstyrelsen.

Flere lader sig vaccinere mod HPV og MFR

Særligt tilslutning til HPV-vaccinerne er steget markant. Hvis vi kun ser på de piger, der blev 13 år i 2018, steg tilslutningen med 14 % for den første HPV-vaccine og 16 % for den anden HPV-vaccine set i forhold til 2017. Men tilslutningen stiger på alle alderstrin.

”Vi er utroligt glade for at se, at så mange piger og unge kvinder lod sig vaccinere i 2018. I alt blev hele 20 % flere unge kvinder vaccineret mod HPV i 2018 og er dermed godt beskyttet mod livmoderhalskræft senere i livet”, siger Bolette Søborg.

Ca. 85 % af de unge kvinder, som blev 13 år, da tillidskrisen satte ind i 2015 (årgang 2002), har fået første HPV-vaccine. Disse piger har næsten den samme høje beskyttelse mod livmoderhalskræft, som pigerne, der fyldte 13 år i årene før (årgangene 1998-2001). Tilslutningen blandt disse årgange lå på omkring 90 % for den første HPV-vaccination. Vi er dermed lykkedes med at få vaccineret de årgange, som vi ellers kunne have tabt.

En anden succeshistorie fra 2018 var indførelsen af et gratis tilbud om MFR-vaccination til voksne pr. 1. april. I 2018 nåede over 3.600 voksne at blive vaccineret og har nu en livlang beskyttelse mod mæslinger. Og opbakningen til MFR-vaccination til voksne er fortsat ind i 2019.

Sundhedsplejersker gør en forskel

Som noget nyt i år er tilslutningen til MFR-vaccination opgjort på alle skoler i Danmark. Kommuner med høj tilslutning på skolerne fortæller, at det bl.a. er sundhedsplejerskernes systematiske og vedholdende indsats over for familier og deres samarbejde med praktiserende læger, der er skyld i succesen.

Samtidig har vi fundet kommuner med skoler med en relativ lav MFR-dækning. Disse kommuner har nu fået et redskab til at identificere de skoledistrikter, hvor de kan gøre en særlig indsats for at hæve beskyttelsen mod mæslinger.

”Ved at finde skolerne med en lav MFR-dækning kan kommunerne ramme mere præcist med deres indsats, hvis de ønsker at gøre noget særligt for børnene i de mere udsatte skoledistrikter. Samtidig får de en forholdsvis større effekt på den generelle beskyttelse mod mæslinger i kommunen, hvis kommunen fokuserer sin indsats,” siger Bolette Søborg.

Om rapporten

Sundhedsstyrelsen, Statens Serum Institut og Lægemiddelstyrelsen har i fællesskab lavet årsrapporten for børnevaccinationsprogrammet 2018. Rapporten indeholder information om vaccinationsprogrammet, tilslutningen til vaccinerne, indberettede bivirkninger og utilsigtede hændelser.

Årsrapporten kan læses af alle med interesse for det danske børnevaccinationsprogram, både forældre, medier, beslutningstagere og andre myndigheder.

Læs mere i Årsrapport for børnevaccinationsprogrammet 2018