xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Nye anbefalinger om hovedpine

De fleste har hovedpine af og til, men ofte er den kortvarig og mild, og der er ikke behov for behandling. Hver tredje har på et eller andet tidspunkt i sit liv søgt læge på grund af hovedpine. Sundhedsstyrelsen har nye anbefalinger på området, som er i høring frem til fredag den 26. april 2019.

09 APR 2019

De fleste har hovedpine af og til, men ofte er den kortvarig og mild, og der er ikke behov for behandling. Hver tredje har på et eller andet tidspunkt i sit liv søgt læge på grund af hovedpine. Sundhedsstyrelsen har nye anbefalinger på området, som er i høring frem til fredag den 26. april 2019.

For langt de fleste personer, der søger læge på grund af hovedpine, er deres egen læge en nøgleperson i behandlingen. Det gælder både i forhold til at udrede og behandle ukompliceret migræne og spændingshovedpine, samt til at udrede og viderehenvise personer til mere specialiseret behandling alt efter, hvor alvorlige symptomerne er.

Anbefalingerne skal sikre, at voksne med gentagne perioder med hovedpine eller kronisk hovedpine, der begrænser dem i deres daglige liv, får et sammenhængende behandlingsforløb. 

”Som patient er man ofte i berøring med flere forskellige sektorer og faggrupper i sundhedsvæsenet, når man bliver udredt og behandlet for hovedpine. Der er behov for, at patienten oplever en sammenhæng i det forløb. Det er det, vi ønsker at styrke med disse anbefalinger”, siger læge Vibe Cecilie Ballegaard, Sundhedsstyrelsen

Anbefalingerne vedrører: 

  • Personer, der er diagnosticeret med de primære hovedpinesygdomme, som er: migræne, spændingshovedpine og klyngehovedpine.
  • Personer diagnosticeret med hovedpine på grund af medicinoverforbrug eller posttraumatisk hovedpine.
  • Personer, som er begrænset i deres dagligliv af hovedpine.

Anbefalingerne lægger op til at styrke udredningen og diagnostikken af personer med hovedpinesygdomme. Det skal gøres ved at udarbejde regionale visitationsretningslinjer, at benytte standardiserede diagnostiske værktøjer som hovedpinedagbog og hovedpinekalender, samt ved at bruge validerede kriterier, når der skal stilles en diagnose for hovedpine.

Anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med hovedpinesygdomme er i høring frem til fredag den 26. april 2019