xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Faglig gennemgang af HPV-vaccination til drenge

Sundhedsstyrelsen har i løbet af 2018 udarbejdet en såkaldt medicinsk teknologivurdering (MTV) om HPV-vaccination til drenge.

05 FEB 2019

Sundhedsstyrelsen har i løbet af 2018 udarbejdet en såkaldt medicinsk teknologivurdering (MTV) om HPV-vaccination til drenge. En MTV er en grundig, metodisk gennemgang af både sundhedsfaglige, økonomiske og etiske konsekvenser ved at indføre en ny behandlingsform eller, som i dette tilfælde, en ny vaccine i det danske vaccinationsprogram. Resultatet af gennemgangen er samlet i en rapport, som vi nu sender i høring.

HPV-vaccinen blev indført i det danske børnevaccinationsprogram i 2009, og siden da har alle piger mellem 12 og 18 år gratis kunnet modtage vaccinen. Siden introduktionen har mere end 600.000 piger og unge kvinder taget imod tilbuddet. MTV-rapporten skal danne grundlag for Sundhedsstyrelsens faglige anbefalinger om HPV-vaccination af drenge som en del af børnevaccinationsprogrammet.

"Det har været et omfattende arbejde, hvor vi har inkluderet udenlandske data, spørgeskemaundersøgelser og faglig rådgivning fra eksperter. Nu bliver det spændende at tage imod høringssvarene, som vi så skal gennemgå, før vi er klar med den endelige vurdering og vores anbefalinger," siger overlæge i Sundhedsstyrelsen Bolette Søborg.

I MTV-rapporten gennemgår vi en række temaer i relation til HPV-vaccination af drenge.

  • den HPV-relaterede sygdomsbyrde blandt danske drenge og mænd
  • de positive og negative effekter af HPV-vaccination af hele årgange af drenge
  • sundhedsøkonomiske konsekvenser af indførelsen af HPV vaccination til drenge
  • forældres accept af et HPV-vaccinationsprogram, der omfatter drenge
  • etiske aspekter ved HPV-vaccination af drenge
  • organisatoriske forhold ved HPV-vaccination af drenge.

I arbejdet med MTV’en er Sundhedsstyrelsen blevet rådgivet af en følgegruppe. Følgegruppens medlemmer var udpeget af faglige selskaber, patientforeninger, og myndigheder Se en oversigt over gruppens medlemmer her

Den færdige MTV-rapport ventes offentliggjort i maj 2019, sammen med Sundhedsstyrelsens faglige anbefalinger.

Udkastet til MTV-rapporten og nærmere information findes på høringsportalen, og alle er velkomne til at afgive et høringssvar

Høringsfrist er tirsdag d. 12. marts kl. 12.