xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

De første 1.000 dage i børns liv

En ny pulje skal øge sundhedsplejens indsats til udsatte og sårbare familier med små børn og styrke sundhedsplejens samarbejde med dagtilbud.

14 MAR 2019

De kommunale sundhedstjenester kan gennem puljen udvikle, afprøve og evaluere hjemmebesøg til socialt udsatte og sårbare familier med små børn. Derudover skal puljen bidrage til at styrke samarbejdet med dagtilbud. 

Midlerne skal bruges til besøg af sundhedsplejersken i hjemmet, når barnet er 1 ½ og 3 år, hvis familien har haft behov for ekstra støtte i barnets første leveår. Desuden skal de bruges til at udvikle og styrke samarbejdet mellem pædagogisk personale og sundhedsplejersker i dagtilbud - både generelt og i forhold til børn og familier med særlige behov. 

Læs mere om puljen: Sundhedsplejebesøg de første 1000 dage hos familier i udsatte positioner og i dagtilbud

Ansøgningerne skal være Sundhedsstyrelsen i hænde senest tirsdag d. 30. april kl. 12.00.

Puljen er på Finansloven for 2019 og kan søges af kommunale sundhedstjenester. Den er på 41 millioner kroner. Initiativerne i puljen skal støtte og vejlede sårbare og udsatte familier med små børn samt styrke dagtilbuddenes kvalitet i forhold til børns sundhed.