xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Ny guide giver læger gode råd om behandling af smerter

Sundhedsstyrelsen og de fem regioner har sammen skrevet en national guide til læger om behandling af smerter. Smerteguiden vejleder om, hvilken type medicin der skal vælges til forskellige former for smerter.

20 SEP 2019

Den nye smerteguide beskriver, hvilke mål der skal være ved behandlingen af henholdsvis akutte og kroniske smerter.  

”Den nationale smerteguide skal støtte læger i at vælge den mest hensigtsmæssige behandling med lægemidler af både akutte og kroniske smerter. Guiden ser både på, hvordan man kan behandle smerter, der er kræftrelaterede og smerter, der skyldes andre forhold” siger overlæge Marie Louise Schougaard Christiansen.

Akutte smerter behandles for at fjerne smerter. Her bør førstevalget være smertestillende midler i form af paracetamol og/eller såkaldte NSAID, som begge er svage smertestillende præparater.  

Kroniske smerter skal behandles for at lindre smerter, som man har i hvile og under søvn. Hvis patienterne har smerter udløst i forbindelse med bevægelse, altså smerter, der er udløst af aktivitet som fx sport, bør smerterne som hovedregel behandles med andre metoder end medicin. 

Guiden kan bruges som et opslagsværk med råd og anbefalinger og skal derfor betragtes som faglig rådgivning, som læger anbefales at følge. Samtidig er det vigtigt at understrege, at smertebehandling er individuel og afhænger af en faglig vurdering, der foretages i samarbejde mellem patient og læge. Det vil derfor altid være det faglige skøn i den konkrete situation, der afgør, hvilken behandling der er den mest hensigtsmæssige.

Smerteguiden henvender sig primært til alment praktiserende læger, men den kan også bruges til ikke-specialiseret smertebehandling på sygehuse. Indholdet i smerteguiden er blandt andet baseret på Sundhedsstyrelsens publikationer, de faglige selskabers vejledninger og regionale vejledninger (herunder regionernes eksisterende smertevejledninger).  

Guiden gør både brug af den nyeste viden inden for smertebehandling, og hvad der er god klinisk praksis. 

Smerteguide (elektronisk version)

Trykte eksemplarer af folderen kan rekvireres gratis mod betaling af porto hos trykkeriet Rosendahls