xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Fremtidens tandpleje – en ny prognose frem til 2040

Sundhedsstyrelsen har opdateret prognosen over, hvor mange specialtandlæger, tandlæger, tandplejere og kliniske tandteknikere der kan forventes i fremtiden. Den nye prognose beskriver perioden 2018-2040.

15 APR 2019

Tandplejeprognosen viser, hvad det forventede udbud af tandlæger, specialtandlæger, tandplejere og kliniske tandteknikere er i fremtiden.

Forventningerne er, at: 

  • Udbuddet af tandlæger falder markant frem mod 2029-30. Herefter stiger antallet af tandlæger svagt.
  • Udbuddet af specialtandlæger i tand-, mund- og kæbekirurgi stiger markant med 80 procent.
  • Udbuddet af specialtandlæger i tandregulering (ortodonti) stiger med 24 procent.
  • Udbuddet af tandplejere stiger med 42 procent.
  • Udbuddet af kliniske tandteknikkere stiger markant med 37 procent. 

Rapporten viser dermed, at antallet af tandlæger vil falde i de kommende år, mens de andre grupper stiger. 

”Ligesom i vores forrige prognose er der udsigt til, at udbuddet af tandlæger vil falde i årene frem. Derfor er der brug for at se på, hvordan opgaverne i tandplejen bliver løst mest hensigtsmæssigt”, siger Henrik Stig Jørgensen, centerchef i Sundhedsstyrelsen. Han fortsætter: 

”Rapporten viser også, at selvom vi forventer, at antallet af specialtandlæger vil stige frem mod 2040, er der på nuværende tidspunkt udfordringer med at få besat alle stillinger. ”

Prognosen beskriver desuden, hvordan tandplejen har ændret sig, og hvad det har haft af indflydelse på de konkrete fremskrivninger, i forhold til sidste prognose. De væsentligste ændringer er, at tandlægers alder er stigende, og desuden er kønssammensætningen ændret, idet der er kommet flere kvinder til. 

Tandlægeprognosen bliver udgivet hver 5. år. Sidste gang var i 2013. 

Næste skridt

På baggrund af prognosen fastsætter Sundhedsstyrelsen i løbet af 2019, hvor mange speciallæger, der skal uddannes - en såkaldt Dimensioneringsplan. Planen tager udgangspunkt i tandplejeprognosen, samt i de input der kommer fra tandplejens Prognose- og Dimensioneringsudvalg og det Nationale Råd for Tandlægers Videreuddannelse. 

Beslutningen om, hvor mange tandlæger der skal uddannes fremover, bliver taget af Uddannelses- og Forskningsministeriet. Derfor vil tandplejeprognosen samt Sundhedsstyrelsens vurdering af det fremtidige behov for tandlæger blive videresendt til Uddannelses- og Forskningsministeriet.