xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Skal du udvikle nationale kliniske retningslinjer? Så kan du nu søge om penge

Faglige selskaber og miljøer kan nu søge om penge til at udvikle nationale kliniske retningslinjer. Ansøgningsfristen er 1. november 2018.

27 SEP 2018

Faglige selskaber og miljøer kan nu søge om penge til at udvikle nationale kliniske retningslinjer. Ansøgningsfristen er 1. november 2018.

Hvis man som fagligt selskab eller fagligt miljø ønsker at udvikle nationale kliniske retningslinjer, kan der nu søges puljemidler for 2019 på i alt 5,6 mio.kr. Der har tidligere været opslået puljer for 2017 og 2018 til nationale kliniske retningslinjer (NKR).

Formålet med puljen er at videreføre arbejdet med evidensbaserede retningslinjer af høj kvalitet, både i og udenfor Sundhedsstyrelsen. 

”De nationale kliniske retningslinjer har markeret et generelt kvalitetsløft af arbejdet med evidensbaserede retningslinjer i Danmark, og puljen skal være med til at sikre større ejerskab til de nationale kliniske retningslinjer i de faglige selskaber og miljøer,” siger sektionsleder Marlene Øhrberg Krag. 

Siden 2013 har de nationale kliniske retningslinjer bidraget til at udvikle ensartet og høj kvalitet i udredning, behandling og rehabilitering i sundhedsvæsenet. De er blevet udarbejdet på tværs af faglige miljøer og sektorer, og rigtig mange aktører i sundhedsvæsenet, kommuner og regioner har været med i arbejdet.

Puljen er målrettet de sundhedsfaglige selskaber og miljøer på sundhedsområdet, som vil kunne søge om midler til at udarbejde nationale kliniske retningslinjer baseret på GRADE-metoden. Flere aktører vil kunne gå sammen om at søge midler, og der vil også kunne indgås samarbejde med regioner, kommuner og øvrige aktører om udarbejdelse af retningslinjer.

Ansøgningsfrist for at søge om puljemidler for 2019 er 1. november 2018. 

Information om puljen på Sundhedsstyrelsens hjemmeside