xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Rehabilitering gavner patienter med KOL

Sundhedsstyrelsen udgiver i dag en ny opdateret national klinisk retningslinje for rehabilitering af patienter med KOL. Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) er et globalt sundhedsproblem og en væsentlig årsag til sygelighed og død i Danmark.

28 MAJ 2018

Sundhedsstyrelsen udgiver i dag en ny opdateret national klinisk retningslinje for rehabilitering af patienter med KOL. Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) er et globalt sundhedsproblem og en væsentlig årsag til sygelighed og død i Danmark. KOL-rehabilitering er en veldokumenteret og effektiv del af behandlingen af sygdommen, og kan hjælpe den enkelte patient med KOL øget funktionsevne og større livskvalitet i sin dagligdag.

”Derfor er det vigtigt, at vi fortsat har fokus på, at give patienter med KOL mulighed for at deltage i et rehabiliteringsprogram,” siger Henriette Edemann Callesen, projektleder i Sundhedsstyrelsen.

Det helt grundlæggende princip i retningslinjen er fortsat, at patienter med KOL har gavn af at deltage i et rehabiliterings program. Det gælder både patienter med svære KOL symptomer, og patienter med lettere grad af åndenød. Rehabilitering kan med fordel inkludere både patientuddannelse og inddrage de pårørende.

Formålet med retningslinjen er at give vidensbaserede nationale anbefalinger til rehabilitering af patienter med KOL.

Når Sundhedsstyrelsen har valgt at opdatere den nationale kliniske retningslinje for rehabilitering af patienter med KOL skyldes det, at arbejdsgruppen vurderede, at der er kommet ny viden på området, der taler for en revision.

Se retningslinjen