xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Op mod hver femte person med demens får over 10 lægemidler om dagen

En ny national klinisk retningslinje skal bidrage til at prioritere, hvilken medicin personer med demens skal have. Retningslinjen er i høring til den 1. oktober 2018.

05 SEP 2018

En ny national klinisk retningslinje skal bidrage til at prioritere, hvilken medicin personer med demens skal have. Retningslinjen er i høring til den 1. oktober 2018.

Medicin udgør en stor del af behandlingen af personer med en demenssygdom, og medicinen kan være både mod demenssygdommen og mod andre samtidige sygdomme. Omkring 17 % af personer med demens får dagligt mere end ti lægemidler. Til sammenligning får kun omkring 7 % af den tilsvarende ældre befolkning uden demens dagligt mere end ti lægemidler.  

”Behandling med lægemidler hos personer med demens kan være særlig vanskelig, fordi de ikke altid kan udtrykke deres symptomer, såsom smerter. Derfor har vi i samarbejde med en arbejdsgruppe valgt at lave anbefalinger for blandt andet medicin mod smerter, søvnforstyrrelser og adfærdsforstyrrelser, som personer med demens hyppigt får medicin for, siger Simon Tarp, formand for arbejdsgruppen i Sundhedsstyrelsen.

Retningslinjen understreger, at forudsætningen, for at personer med demens kun får den medicin, de har brug for, er, at deres medicin bliver gennemgået regelmæssigt, og at der bliver prioriteret i den medicin, de får. Retningslinjen giver anbefalinger om muligt ophør af behandling for udvalgte lægemidler, som ofte bliver anvendt hos personer med demens. Anbefalingerne kan dermed bruges til at prioritere medicinen hos den enkelte person med demens.

Retningslinjen lægger derudover vægt på, at ophør af medicin kræver, at der samtidig er fokus på, om der sker ændringer i symptomer eller adfærd, og i denne opfølgning er det vigtigt at inddrage personen med demens, samt dennes pårørende og eventuelle plejepersonale.  

Retningslinjen er i høring frem til den 1. oktober 2018.

Se høringsmaterialet på høringsportalen