xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Nyt netværk skal styrke arbejdet med rehabilitering i kommunerne

Hvordan kan kommunerne styrke rehabiliteringsindsatsen til de svageste ældre? Under det tema inviterer Sundhedsstyrelsen medarbejdere og ledere i landets kommuner til at deltage i et nyt ERFA-netværk.

06 DEC 2018

Hvordan kan kommunerne styrke rehabiliteringsindsatsen til de svageste ældre? Under det tema inviterer Sundhedsstyrelsen medarbejdere og ledere i landets kommuner til at deltage i et nyt ERFA-netværk.

I netværket får kommunerne mulighed for, at udveksle erfaringer og sparre med kollegaer i andre kommuner. På møderne vil der være praksisnære oplæg og workshops under forskellige temaer. Første tema bliver ’Sygeplejens rolle i rehabilitering’. De efterfølgende temaer bliver besluttet ud fra deltagernes egne idéer og ønsker.

”Kommunerne har gode erfaringer med at tilbyde borgerne rehabilitering efter § 83 a. Med det her netværk håber vi at kunne støtte op om noget af det, Sundhedsstyrelsen hører er en udfordring i kommunerne i den forbindelse. Rehabiliteringsforløb til borgere med komplekse problemstillinger kan være en svær nød at knække, men vi håber, at ERFA-netværket kan være med til at skabe viden og udvikling på området”, siger projektleder på initiativet, Louise Hansen.

Praktisk information

Der oprettes 5 netværk, der hver mødes 4 gange i løbet af 2019-2020. Første gang i uge 5 og 6 i 2019. 

Der er frist for at tilmelde sig netværkene fredag d. 11. januar 2019.

Læs mere om netværket og tilmeld dig