xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Mindre druk og røgfri skoletid på gymnasierne

Sundhedsstyrelsen og Danske Gymnasier er gået sammen om en fælles opfordring, som i dag bliver sendt ud til landets gymnasierektorer.

22 JUN 2018

Sundhedsstyrelsen og Danske Gymnasier er gået sammen om en fælles opfordring, som i dag bliver sendt ud til landets gymnasierektorer.

Unge er særligt sårbare overfor alkohol og tobak. Desværre ser vi, at der på visse gymnasier har udviklet sig en uheldig festkultur, som indebærer, at der bliver drukket alt for meget. Samtidig er rygning et stigende problem blandt unge. Derfor sender Sundhedsstyrelsen og Danske Gymnasier i dag et fælles brev ud til landets rektorer med en opfordring til, at de enkelte gymnasier skaber sunde rammer, som kan forebygge et stort alkoholforbrug blandt eleverne og forebygge at unge begynder at ryge.

"Vi opfordrer alle gymnasier til at tage aktivt stilling og tage ansvar for at få skabt sunde rammer for eleverne, både når det handler om alkohol og rygning, to helt centrale områder, hvor vi ser en bekymrende adfærd blandt unge. Det, ikke at tage stilling, er også at tage stilling", siger konstitueret enhedschef i Sundhedsstyrelsen, Niels Sandø.

En stor del af de unge synes, at der bliver drukket for meget på deres uddannelsessted. Blandt de 16-20-årige synes 49 procent, at der bliver drukket for meget til fester på ungdomsuddannelser, og 57 procent synes, at unge i Danmark generelt drikker for meget. Desuden efterlyser 38 procent, at der skal være strammere regler for indtagelse af alkohol på ungdomsuddannelser.

”Vi ser desværre en gruppe i gymnasiet, der drikker rigtigt meget, og det må jo ikke blive dem, der sætter dagsordenen for resten af eleverne", siger Niels Sandø.

Alkohol kan særligt skade unges hjerner, som er under udvikling helt frem til 20-års-alderen, og nedsætter bl.a. hukommelse og indlæringsevne. Derudover er alkohol vanedannende, og udvikling af afhængighed sker særlig hurtigt hos unge. Alkohol nedsætter også evnen til at begå sig i konflikter, og unge, som starter tidligt med at drikke og som drikker meget, kommer i højere grad på skadestuen, udsættes for forgiftning, kommer i kontakt med politiet og kører spirituskørsel.

Også rygning er et væsentligt område, som gymnasierne bør tage fat på ved at indføre røgfri skoletid.

"Vi er alvorligt bekymrede for de unges rygning, hvor vi ser en stigning i andelen af nye rygere. Det er en kedelig udvikling, som det er vigtigt, at gymnasierne forholder sig til. Derfor er vi også så glade for, at Danske Gymnasier er enige med os i problemstillingerne, som de nu adresserer i vores fælles brev", siger Niels Sandø.

Når det handler om at forebygge rygestart, har rammerne en helt afgørende betydning. Derfor er det opfordringen at indføre røgfri skoletid, hvor der ikke må ryges i skoletiden, hverken på eller udenfor matriklen. Røgfri skoletid er et effektivt redskab til at undgå, at unge begynder at ryge, og det begrænser rygningen for dem, der allerede ryger.

Brev: fælles henvendelse til rektorer om alkohol og tobak