Engelsk

Maksimale ventetider for marts 2018

Regionerne har indberettet til Sundhedsstyrelsen, om de maksimale ventetider for patienter med kræft- og hjertesygdom blev overholdt i marts. Der var 4 overskridelser i marts 2018, fordelt på fire regioner.

25 APR 2018

Regionerne har indberettet til Sundhedsstyrelsen, om de maksimale ventetider for patienter med kræft- og hjertesygdom blev overholdt i marts. Der var 4 overskridelser i marts 2018, fordelt på fire regioner.

Den manglende overholdelse af de maksimale ventetider for marts 2018 fordeler sig sådan:

  • 1 hændelse vedrørende kræftsygdom i Region Hovedstaden
  • 1 hændelse vedrørende kræftsygdom i Region Sjælland
  • 1 hændelse vedrørende kræftsygdom i Region Midtjylland
  • 1 hændelse vedrørende kræftsygdom i Region Nordjylland

Region Hovedstaden har oplyst, at overskridelsen vedrører en patient, som skulle behandles for modermærkekræft. Patienten fik tilbudt tid til operation 1 dag for sent. Overskridelsen skyldes en intern kommunikationsfejl vedrørende patientens diagnose. Klinikledelsen har på denne baggrund indskærpet informationsbehovet over for personalet for at sikre, at lignende hændelser ikke sker fremadrettet.

Region Sjælland har oplyst, at overskridelsen vedrører en patient, som skulle behandles for tyktarmskræft.  Overskridelsen skyldes manglende kapacitet på området. Afdelingen har i det aktuelle tilfælde ikke overholdt handlepligten i forhold til at informere patienten om sine rettigheder vedrørende behandling inden for 14 dage. Regionen har oplyst, at afdelingen sædvanligvis overholder handlepligten, og at Sygehusledelsen i øvrigt er tæt involveret og har sat flere initiativer i gang for at udbedre situationen både aktuelt og fremadrettet. Overskridelsen var på 13 dage.

Region Midtjylland har oplyst, at overskridelsen vedrører en patient, der var i behandling for prostatakræft. Patienten fik tilbudt tid til operation 4 dage for sent. Overskridelsen skyldes manglende kapacitet. Det er ikke dokumenteret i journalen, om patienten er blevet informeret om sine rettigheder vedrørende behandling inden for 14 dage. Hospitalsledelsen har sat fokus på omhyggelig dokumentation af, at patienter informeres om deres patientrettigheder. 

Region Nordjylland har oplyst, at en overskridelsen vedrører en patient, der skulle henvises til yderligere udredning for sarkom, men som ved en fejl ikke blev prioriteret som mulig kræft, hvilket resulterede i en overskridelse på 3 dage. Det er efterfølgende konstateret, at patienten ikke havde kræft. Regionen bemærker, at hospitalets ledelse har sat fokus på fremadrettet at sikre en korrekt bookingprocedure for patienter med en sarkomtid.

Om de maksimale ventetider

Sundhedsministeriet indførte fra den 1. marts 2012 skærpede krav til regionernes indberetning om overholdelse af bekendtgørelsen om maksimale ventetider. Kravene indebærer, at regionerne hver måned skal oplyse Sundhedsstyrelsen om, hvorvidt de har overholdt reglerne om de maksimale ventetider i forhold til de konkrete patienter, der er blevet henvist til undersøgelse og behandling.

Se oversigt over de maksimale ventetider