xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Fællesskabs­klippekort skal hjælpe ældre ud af ensomhed

Ældre hjemmehjælpsmodtagere er i forhøjet risiko for at opleve ensomhed. Derfor kan kommuner nu søge midler til at give denne gruppe af ældre et såkaldt fællesskabsklippekort, som skal hjælpe dem med at komme ud og deltage i sociale aktiviteter i civilsamfundet.

21 FEB 2018

Ældre hjemmehjælpsmodtagere er i forhøjet risiko for at opleve ensomhed. Derfor kan kommuner nu søge midler til at give denne gruppe af ældre et såkaldt fællesskabsklippekort, som skal hjælpe dem med at komme ud og deltage i sociale aktiviteter i civilsamfundet.

Ensomhed kan have store konsekvenser for både den enkelte og for samfundet. Forskning viser, at ensomhed hænger sammen med blandt andet hjerte-kar-sygdom, demens, symptomer på depression og øget kontakt med sundhedsvæsenet. Man ved samtidig, at ensomhed er særligt udbredt blandt ældre hjemmehjælpsmodtagere, og derfor kan kommuner nu søge midler til at tilbyde hjemmehjælpsmodtagerne et fællesskabsklippekort.

Med fællesskabsklippekortet kan medarbejdere i hjemmeplejen give de ældre hjemmehjælpsmodtagere, som oplever ensomhed, udvidet vejledning om kommunale eller frivillige tilbud og aktiviteter. Klippekortet kan også bruges til, at medarbejdere i hjemmeplejen ledsager borgerne til kommunale aktiviteter eller tilbud i frivillige foreninger. Det kan fx være mandeklubber, ’cykling uden alder’, spisevenner, seniornetværk mv. Formålet er at støtte og styrke de ældres mulighed for at deltage i civilsamfundets aktiviteter og på den måde afhjælpe ensomhed. 

”Undersøgelser viser, at hjemmehjælpsmodtagere, der er ensomme, kan opleve en række barrierer i forhold til at komme afsted og deltage i sociale aktiviteter. Nogle borgere kan fx have behov for at blive hentet hjemme – både for at komme afsted, men også for at opleve den tryghed, der kan være forbundet med at blive ledsaget og evt. blive hjulpet med at føle sig velkommen og inkluderet i fællesskabet.  En barriere kan også være et plejebehov, der kræver professionel hjælp under en aktivitet”, siger Stine Schou Mikkelsen, projektleder i Sundhedsstyrelsen.

Information om puljen

Puljen til fælleskabsklippekort er en del af satspuljeaftalen på ældreområdet for 2018-2021. Der er afsat i alt 28,3 mio. kr.

Puljen kan søges af kommuner, og fællesskabsklippekortet skal kunne anvendes af hjemmehjælpsmodtagere, uanset om de har en offentlig eller privat leverandør af hjemmepleje. 

Ansøgningsfristen er den 25. april 2018 kl. 12.00.

Læs mere om puljen