xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Antipsykotika bør sjældent bruges til personer med demens

Næsten 20 % af alle personer med demens får antipsykotisk medicin. De får det ofte mod de adfærdsmæssige og psykiske symptomer, som kan opstå, når man lider af demens.

10 DEC 2018

Næsten 20 % af alle personer med demens får antipsykotisk medicin. De får det ofte mod de adfærdsmæssige og psykiske symptomer, som kan opstå, når man lider af demens. Det er på trods af ringe dokumenteret effekt på netop disse symptomer. Til gengæld giver antipsykotika risiko for alvorlige bivirkninger og død.

Størstedelen af personer med demens vil i løbet af deres sygdomsforløb opleve adfærdsmæssige og psykiske symptomer, såkaldte behavioural and psychological symptoms of dementia (BPSD). Symptomerne dækker over bl.a. ophidselse, aggression og vrangforestillinger, og det er særligt den udadreagerende adfærd ved BPSD, der behandles med antipsykotika. 

Men BPSD hos personer med demens bør som udgangspunkt ikke behandles med antipsykotika, lyder anbefalingen i artiklen. Artiklen bygger bl.a. på anbefalinger fra to nationale kliniske retningslinjer, der udgives inden jul, og Sundhedsstyrelsens vejledning om behandling med antipsykotiske lægemidler. 

”Antipsykotika til personer med demens skal kun bruges undtagelsesvis når der er svært pinefulde psykotiske symptomer, eller hvis personen er til fare for sig selv eller andre. Hvis medicinen er nødvendig, skal der bruges lavest mulig dosis i kortest mulig tid ”, siger Casper Larsen, farmaceut og medforfatter på artiklen.

Fokus på årsager til BPSD og ikke-medicinske tiltag

BPSD opstår ofte, når personen ikke får opfyldt basale behov, for eksempel ikke spiser nok, ikke sover godt, eller når der sker ændringer i de nærmeste omgivelser. Der bør derfor være et fokus på at håndtere eventuelle udløsende årsager til BPSD, før der udskrives antipsykotisk medicin. En anbefaling er desuden, at ikke-medicinske tiltag som personlig omsorg, konditionstræning og musikterapi bliver afprøvet. 

Antipsykotika skal bruges med omtanke

Antipsykotisk medicin kan være nødvendig i særlige tilfælde. Det gælder fx for personer med demens med svært pinefulde psykotiske symptomer, eller hvis personen er til fare for sig selv eller andre. Hvis medicinen er nødvendig, skal der bruges lavest mulig dosis i kortest mulig tid.    

I månedsbladet Rationel Farmakoterapi, der er rettet mod læger, kan du læse mere om evidensen for effekt af og bivirkninger til antipsykotisk medicin, samt hvordan adfærdsmæssige og psykiske symptomer håndteres hos personer med demens.

Artiklen: Behandling med antipsykotisk medicin er sjældent indiceret til personer med demens

Sundhedsstyrelsens vejledning om behandling med antipsykotiske lægemidler til personer over 18 år med psykotiske lidelser