xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Anbefalinger sætter fokus på senfølger ved kræftsygdom

Sundhedsstyrelsen har revideret anbefalingerne, som vedrører rehabilitering og lindrende indsatser til personer, der har eller har haft kræft. Forløbsprogrammet ser særligt på indsatsen i forhold til senfølger efter kræft.

03 AUG 2018

Sundhedsstyrelsen har revideret anbefalingerne, som vedrører rehabilitering og lindrende indsatser til personer, der har eller har haft kræft. Forløbsprogrammet ser særligt på indsatsen i forhold til senfølger efter kræft.

Mennesker med kræft har forskellige behov for rehabilitering og lindrende pleje (palliation). Behovet afhænger af, hvilken kræftsygdom, de har, deres prognose for at blive helbredt og deres særlige forhold og forudsætninger, som alder og livsstil. Derfor beskriver det reviderede forløbsprogram, hvordan sundhedspersonalet kan støtte personerne, også ved senfølger, der kommer efter nogle år.

 ”Vi kan se, at der er store forskelle på, hvordan man afdækker de behov, der kan være hos mennesker, der er i behandling for en kræftsygdom eller har afsluttet behandling for en, og hvilke tilbud de efterfølgende får om rehabiliterende og palliative indsatser. Mange mennesker oplever for eksempel, at der ikke bliver taget hånd om dem, hvis de får senfølger af fysisk, psykisk eller kognitiv karakter flere år efter, at deres behandling er afsluttet,” siger sektionsleder Kirsten Hansen. 

Forløbsprogrammet beskriver dermed, hvordan indsatsen kan organiseres, så mennesker, der har eller tidligere har haft kræft og deres familier får tilbudt en målrettet og individuel indsats, der passer til deres behov.

Forløbsprogrammet anbefaler blandt andet: 

  • at sundhedspersonalet systematisk vurderer, hvilke behov der er for rehabiliterende eller palliative indsatser i forbindelse med en kræftsygdom
  • at mennesker med behov for rehabilitering eller palliative indsatser bliver henvist fra sygehus eller almen praksis til en afklarende samtale i kommunen, der har til formål at afdække den enkeltes ønsker og behov, samt tilrettelægge indsatser herudfra. 
  • at styrke indsatsen i forhold til senfølger, også selvom senfølgerne opstår flere år efter endt behandling

Forløbsprogrammet henvender sig til planlæggere og ledere på sygehuse, i praksis og kommunerne samt fagprofessionelle, der arbejder med rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft. Programmet er blevet revideret som en del af Kræftplan 4 for at styrke den faglige indsats ved rehabilitering og palliation i forbindelse med kræftsygdom samt organiseringen og ansvarsfordelingen af indsatsen. 

Det reviderede forløbsprogram er udarbejdet af Sundhedsstyrelsen i samarbejde med en bredt sammensat arbejdsgruppe og er baseret på den nyeste viden på området, herunder ekspertviden og praksiserfaringer. Rapporten om ’Vidensopsamling af senfølger efter kræft hos voksne’  er desuden et vigtigt input til arbejdet. 

Læs rapporten her.