xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Selvmord skal forebygges gennem nyt samarbejde

Et nationalt partnerskab skal frem til 2020 arbejde for, at der bliver færre selvmord og selvmordsforsøg i Danmark.

08 SEP 2017

Et nationalt partnerskab skal frem til 2020 arbejde for, at der bliver færre selvmord og selvmordsforsøg i Danmark. 

De 22 forskellige organisationer dækker over Sundhedsstyrelsen, Socialstyrelsen, Danske Regioner, KL, fem regioner, tre kommuner, fire NGO´er, et selskab, to forskningscentre og tre faglige organisationer.

Organisationerne har som led i partnerskabet netop underskrevet en hensigtserklæring, der forpligter dem til at samarbejde om at mindske antallet af selvmord og selvmordsforsøg i Danmark.

Aftale om nationalt partnerskab til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg 2017-2020

”Heldigvis er antallet, der begår selvmord, faldet, men der har de seneste år været omkring 600 mennesker, der dør hvert år af selvmord, og mellem 6.000 og 12.000 forsøger at tage deres eget liv. Ethvert selvmord og selvmordsforsøg er ét for meget, og det berører jo ikke kun den enkelte person, der mister sit liv, men også de mennesker, der er tæt på personen,” siger Mads Lind, specialkonsulent i Sundhedsstyrelsen. 

Organisationerne bag partnerskabet vil fremover arbejde for at sprede og bruge den viden, der allerede eksisterer om de grupper, der er i særlig selvmordsrisiko. Desuden skal alle de forskellige parter arbejde sammen for at sikre, at ingen borgere risikerer at blive overset. 

Grib ind med den rigtige rådgivning

Mange forskellige organisationer arbejder allerede på at nedbringe antallet af selvmord og selvmordsforsøg ved at rådgive og ved at opspore de mennesker, der er i risiko for selvmord. Men alle parterne i samarbejdet er enige om, at der er områder, hvor vi sammen kan gøre det bedre. 

”Vi ved, at der er flere muligheder for at forebygge, som vi ikke udnytter godt nok, og de metoder er det vigtigt, at vi får i spil. Det handler både om, at så mange som muligt skal kunne opdage, hvis et menneske er i risiko for at forsøge et selvmord. Det kan være pædagoger, skolelærere, sygeplejersker eller medarbejdere på bosteder. Det handler også om at gribe ind med den rigtige rådgivning,” siger Mads Lind.

Med satspuljeaftalen for 2017-2020 bliver der årligt afsat 1 million kroner til et nationalt partnerskab om forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg, som blandt andet skal reducere overdødeligheden hos mennesker med psykiske lidelser. Partnerskabet råder heraf over 800.000 kroner årligt, der skal bruges til at fremme aktiviteter, der kan forebygge selvmord og selvmordsforsøg.

Den internationale verdensdag for selvmordsforebyggelse

Partnerskabet bliver formelt tiltrådt fredag d. 8. september i forbindelse med den internationale verdensdag for selvmordsforebyggelse d. 10. september 2017

Information om den internationale World Suicide Prevention Day  

I anledning af verdensdagen sætter Odense Kommune, Center for Selvmordsforebyggelse og Netværket for Selvmordsramte (NEFOS) fokus på viden om selvmord ved arrangement d. 12. september i Odense. 

Verdensdagen markeres d. 10. september med gudstjenester i Odense, Ålborg og København i et samarbejde mellem Folkekirken, Netværket for Selvmordsramte (NEFOS) samt Efterladte Foreningen.