xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Nye stoffer dukker op i langsommere tempo, men det samlede udbud er stadig stort

Dette er en af flere hovedoverskrifter, fra EU´s narkotikaovervågningscenters (EMCDDA) årsrapport, der udkommer i dag. Indholdet i den europæiske rapport kommer fra EU-medlemslande, og kandidatlandene Tyrkiet og Norge.

06 JUN 2017

Nye psykoaktive stoffer ("nye stoffer") udgør fortsat en betydelig folkesundhedsmæssig udfordring i Europa. Disse stoffer er ikke omfattet af international narkotikakontrol og udgør en bred vifte af syntetiske stoffer.

I 2016 blev 66 nye psykoaktive stoffer påvist for første gang via EU's system for tidlig varsling (EWS) – hvilket vil sige mere end ét nyt stof om ugen. Selv om antallet af nye stoffer på markedet i 2016 er færre end i 2015 (hvor antallet var 98), er det samlede antal nye stoffer, der udbydes i dag, stadig højt. Ved udgangen af 2016 overvågede EU's narkotikovervågningscenter, EMCDDA over 620 nye psykoaktive stoffer (sammenlignet med cirka 350 i 2013). 

I gruppen af de nye stoffer finder vi blandt andet en række syntetiske cannabinoider. Overvågning af de syntetiske cannabinoider startede i begyndelsen af 2008 på baggrund af en indberetning fra Sverige. Herefter er en række forskellige syntetiske cannabinioder trængt ind på det europæiske marked – både som indhold i såkaldte ”spice”-produkter (plante- og urteblandinger), men også alene i pulverform. I Danmark blev de første syntetiske cannabinoider reguleret i marts 2010, siden da er en række cannabinoider blevet forbudt.

”Vi har begrænset viden om, hvor sundhedsskadelige de syntetiske cannabinoider er, men vi vurderer, at de er mindst lige så skadelige som cannabis, siger Kari Grasaasen, chefkonsulent i Sundhedsstyrelsen. ”Det vil sige, at de syntetiske cannabinoider også udvikler afhængighed, psykotiske symptomer og giver risiko for ulykker i forbindelse med påvirkning”, forklarer Kari Grasaasen. ”Enkelte af de syntetiske cannabinoider har også medført dødsfald i nogle europæiske lande, så de vurderes at være mere potente end hash”, afslutter hun.

En af de andre nye stofgrupper, som rapporten sætter særligt fokus på, er de såkaldte fentanyllignende syntetiske opioider, som også er set i Danmark ved enkelte beslaglæggelser. Disse udgør en særlig risiko, fordi de er meget stærke og dermed kan give svære og fatale forgiftninger. I Danmark er 12 af disse fentanyllignende stoffer blevet risikovurderet i 2016, og de er efterfølgende blevet omfattet af bekendtgørelsen om euforiserende stoffer. 

"Selv om der i rapporten er fokus på nye stoffer, har de mere kendte illegale stoffer, som amfetamin, kokain, ecstacy, heroin og hash fortsat langt større udbredelse, og medfører derfor også langt de fleste skader. Derfor er det vigtigt, at vi er opmærksomme på begge dele," siger Kari Grasaasen. 

Læs rapporten: Europæisk narkotikarapport 2017 

(De danske tal heri er allerede offentliggjort særskilt i november 2016 i rapporten Narkotikasituationen i Danmark 2016 )

Se øvrigt materiale fra EMCDDA: 

EMCDDAs pressemeddelelse på dansk

EMCDDAs rapport: Denmark - Country Drug Report 2017 (Rapporten har fokus på de danske tal i en europæisk kontekst)