xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Koordineret indsats skal forbedre behandlingen af børn og unge

Tværfagligt og tværsektorielt samarbejde og sammenhæng – det er nøgleordene i tre forløbsprogrammer for børn og unge med henholdsvis ADHD, spiseforstyrrelse, angst eller depression, som Sundhedsstyrelsen udgiver.

15 DEC 2017

Tværfagligt og tværsektorielt samarbejde og sammenhæng – det er nøgleordene i tre forløbsprogrammer for børn og unge med henholdsvis ADHD, spiseforstyrrelse, angst eller depression, som Sundhedsstyrelsen udgiver.

Der er behov for tæt koordinering, sammenhæng og kontinuitet i den samlede indsats, når man skal behandle børn og unge med psykiske vanskeligheder og lidelser. Det er nemlig en kompleks opgave at skabe sammenhængende forløb, der ofte kræver en indsats fra forskellige fagprofessionelle i flere sektorer – ofte samtidigt.

Det er hovedbudskaberne i tre forløbsprogrammer for børn og unge med henholdsvis ADHD, spiseforstyrrelse og angst eller depression, der bliver udgivet af Sundhedsstyrelsen i dag. Det er første gang, at Sundhedsstyrelsen udgiver nationale forløbsprogrammer for de tre målgrupper.

Samtidige og koordinerede indsatser

Forløbsprogrammerne beskriver, hvordan indsatsen for de tre målgrupper skal varetages samtidigt og koordineret mellem de forskellige sektorer, så indsatsen fungerer som en helhed. Der er samtidig fokus på den tidlige forebyggende indsats, der skal forhindre, at barnet/den unge får behov for mere indgribende indsatser.

”Vi ved, at børn og unge med psykiske vanskeligheder eller lidelser er meget forskellige, og at de derfor har også behov for forskellig behandling. Nogle børn har f.eks. behov for mindre indgribende indsatser, nogle har behov for omfattende indsatser, mens andre har behov for en kombination af begge dele på forskellige tidspunkter. Fælles for dem er, at indsatserne skal hænge sammen på tværs af fagligheder og sektorer”, siger Kirsten Hansen.

De første på området

Forløbsprogrammer beskriver, hvordan kommuner, almen praksis og region kan samarbejde og koordinere indsatsen for målgruppen. På den måde er det organisatoriske redskaber, der skal understøtte en ensartet, høj kvalitet og sammenhæng i indsatsen for målgruppen..

Der har været nedsat en bredt sammensat arbejdsgruppe med relevante parter for hvert af forløbsprogrammerne samt en overordnet referencegruppe for alle tre programmer. De tre arbejdsgrupper har løbende drøftet form og indhold og er på den baggrund kommet med bidrag til udkastene.

Forløbsprogrammerne er en del af satspuljeaftalen for 2017-2020, og de skal nu ud og virke og tilpasses lokalt i regioner og kommuner. Der er afsat puljemidler til at udbrede og implementere forløbsprogrammerne i de fem regioner og 98 kommuner. Den slås op i januar 2018.

Sammen med forløbsprogrammerne offentliggøres også bilagspublikationen ”Prævalens, incidens og aktivitet i sundhedsvæsenet for børn og unge med angst eller depression, ADHD og spiseforstyrrelser”.

Læs mere om forløbsprogrammer for børn og unge med psykiske lidelser

Udgivelser

Forløbsprogram for børn og unge med ADHD

Forløbsprogram for børn og unge med angst og/eller depression

Forløbsprogram for børn og unge med spiseforstyrrelser

Prævalens, incidens og aktivitet i sundhedsvæsenet for børn og unge med angst eller depression, ADHD og spiseforstyrrelser