xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

IRF udgiver årsrapport for 2016

IRF i Sundhedsstyrelsen har udgivet årsrapport for 2016, der beskriver de overordnede aktiviteter for sidste år.

20 JUL 2017

IRF i Sundhedsstyrelsen har udgivet årsrapport for 2016, der beskriver de overordnede aktiviteter for sidste år.

Året blev indledt med et velbesøgt og debatskabende Stormøde med temaet, ”Fører behandling baseret på laboratorieværdier til overbehandling?”. Månedsbladet, Rationel Farmakoterapi, der udsendes til alle landets læger, bliver fortsat flittigt læst og kommenteret. 

”Vi har fortsat vores kursusaktivitet om rationel farmakoterapi for læger i almen praksis, og disse er fortsat velbesøgte og rost af deltagerne”, skriver Marlene Øhrberg Krag, sektionsleder og overlæge i IRF i rapportens forord.

Et nyt kursuskoncept under navnet ”Rationel Farmakoterapi – en update” med fokus på flere af de store folkesygdomme på samme kursusdag var en succes med stor efterspørgsel. Derfor vil der også i år være update-kurser.

”IRF har i løbet af 2016, som altid, samarbejdet med øvrige aktører på lægemiddelområdet, heriblandt de regionale lægemiddelkonsulenter, for at styrke initiativer, som kan fremme hensigtsmæssig brug af lægemidler i almen praksis”, skriver Marlene Øhrberg Krag.

En frugt af samarbejdet er blandt andet seponeringslisten, der giver forslag til hvilken medicin, lægen kan overveje at seponere. Lægen kan bruge listen i forbindelse med en medicingennemgang.

Årsrapporten henvender sig til beslutningstagere, IRFs rådgivende udvalg, samarbejdspartnere og øvrige interessenter på lægemiddelområdet.

Læs årsrapporten