xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Informations­indsats skal øge tilslutning til HPV-vaccination

Hvis vi skal stoppe livmoderhalskræft, skal tilslutningen til HPV-vaccination igen op på niveau med tilslutningen i vores nordiske nabolande, Sverige og Norge. Det er målet for en ny informationsindsats om forebyggelse af livmoderhalskræft gennem HPV-vaccination, som Sundhedsstyrelsen lancerer i dag sammen med Kræftens Bekæmpelse og Lægeforeningen.

10 MAJ 2017

Hvis vi skal stoppe livmoderhalskræft, skal tilslutningen til HPV-vaccination igen op på niveau med tilslutningen i vores nordiske nabolande, Sverige og Norge. Det er målet for en ny informationsindsats om forebyggelse af livmoderhalskræft gennem HPV-vaccination, som Sundhedsstyrelsen lancerer i dag sammen med Kræftens Bekæmpelse og Lægeforeningen. 

Danmark er blandt de lande i Vesteuropa, der har den højeste forekomst af livmoderhalskræft, og i Norden indtager vi en kedelig førsteplads. I gennemsnit rammes en ny kvinde af livmoderhalskræft hver dag. Samtidig er antallet af danske piger, der bliver HPV-vaccineret, styrtdykket i de seneste år.

Det er i korte træk denne alvorlige situation, der er baggrunden for en informationsindsats om HPV-vaccination, som bliver søsat i dag, og som er finansieret af midler afsat i Folketingets satspuljeaftale samt af Kræftens Bekæmpelse. Indsatsen er en del af regeringens Kræftplan IV og løber til udgangen af 2018.

”Vores ambition er, at vi igen kommer op på, at mindst 90 pct. siger ja til tilbuddet om HPV-vaccination til 12-årige piger i børnevaccinationsprogrammet. Det er afgørende, at vi får genskabt tilliden til vaccinationsprogrammet – for vi ved, at HPV-vaccinen kan forebygge livmoderhalskræft. Vi ved, at vaccinen er både effektiv og sikker, og at den er lige så sikker som andre vacciner. Med den betydelige viden, vi har, er det vores etiske forpligtelse at anbefale, at alle unge piger bliver vaccineret fra 12-års alderen,” siger Søren Brostrøm, direktør i Sundhedsstyrelsen, der samtidig understreger, at tilbuddet om gratis vaccination af piger gælder, indtil man fylder 18 år. 

Mange bakker op om indsatsen

Sundhedsstyrelsen står ikke alene. Informationsindsatsen gennemføres i et tæt samarbejde med Kræftens Bekæmpelse og Lægeforeningen. Dertil kommer et bredt netværk af myndigheder, faglige organisationer, lægevidenskabelige selskaber og patientforeninger, som på forskellig måde bakker op om indsatsen.

Forældrene savner viden

Sundhedsstyrelsen gennemførte i sommeren 2016 en undersøgelse blandt mere end 1.000 forældre til piger mellem 10 og 18 år for at høre om deres holdninger og viden om HPV-vaccination.

Undersøgelsen viste, at 34 pct. af de adspurgte forældre er i tvivl om, hvorvidt deres datter skal vaccineres. Analysen viste desuden, at det primært er mødrene, der tager den endelige beslutning om vaccination.

Undersøgelsen viste også, at mange forældre savner viden om essentielle fakta – herunder vaccinens effektivitet, bivirkninger og risikoen for celleforandringer og livmoderhalskræft. Det fremgik også, at en del af forældrene i høj grad får deres information fra de sociale medier.

Derfor bliver et vigtigt omdrejningspunkt for informationsindsatsen en Facebook-side, hvor parterne fra i dag er klar til at tage snakken med forældre og piger, der er usikre på, hvad der er op og ned i debatten om HPV-vaccination. Indsatsen har også en hjemmeside, hvor man altid kan finde opdateret og nuanceret information om både livmoderhalskræft, HPV-vaccinen, fakta om bivirkninger mv. En væsentlig del af indsatsen består desuden af informationspjecer og plakater til venteværelserne hos de praktiserende læger samt materiale til brug for sundhedsprofessionelle.

Se mere på hjemmesiden stophpv  

Følg os på Facebook