xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Forældre skal være bedre til at lave aftaler om alkohol med unge

Unge, der har klare aftaler om alkohol med deres forældre, drikker mindre. Alligevel er det færre end hver tredje forælder, der laver aftaler, når børnene bliver 16 år og ældre. Det viser nye tal fra Sundhedsstyrelsen, som i dag lancerer en landsdækkende alkoholkampagne.

02 OKT 2017

Unge, der har klare aftaler om alkohol med deres forældre, drikker mindre. Alligevel er det færre end hver tredje forælder, der laver aftaler, når børnene bliver 16 år og ældre. Det viser nye tal fra Sundhedsstyrelsen, som i dag lancerer en landsdækkende alkoholkampagne.

Mange forældre har klare aftaler med deres børn om fester og alkohol i folkeskolen, men det halter med involveringen fra forældrenes side, når børnene bliver 16 år og ældre. Kun 32 procent af forældre med børn i alderen 16-20 år har aftaler med deres børn om alkohol. Det viser en ny undersøgelse, som Megafon har foretaget for Sundhedsstyrelsen.

”Der sker noget med forældre, når deres børn går ud af folkeskolen. I folkeskolen er forældrene generelt tættere knyttet til børnenes hverdag, og mange er gode til at skabe sociale bånd på tværs, så det bliver nemmere at følge med og lave fælles aftaler om fx alkohol. Desværre er det de færreste, der formår at holde fast i forældrefællesskabet og de fælles aftaler om alkohol, når børnene går ud af folkeskolen,” siger Stine Flod Storgaard, chefkonsulent i Sundhedsstyrelsen.

Forældres holdning betyder noget for de unge

Men netop klare aftaler om alkohol er en rigtig god idé, når børnene forlader folkeskolen og starter på gymnasie, erhvervsskole eller HF, hvor deres alkoholforbrug ofte tager fart. Undersøgelser har vist, at unge, der har aftaler med deres forældre om alkohol, drikker mindre.

”Der sker rigtig mange ting i de unges liv på dette tidspunkt, men selvom nye sociale fællesskaber og venners mening har stor indflydelse på de unge, synes de fleste faktisk, at det er helt ok, hvis deres forældre sætter grænser – og de vil gerne kende deres holdning. Derfor kan det være en god idé at tale om, hvordan man får det bedste ud af en fest, og lave klare aftaler om alkohol, som begge parter synes er realistiske. Aftaler virker ofte bedre end regler og kontrol,” siger Stine Flod Storgaard, chefkonsulent i Sundhedsstyrelsen.

Kampagne sætter fokus på unge og alkohol

Fra d. 2. oktober til d. 23. oktober 2017 sætter Sundhedsstyrelsen fokus på unge og alkohol. Det sker i en landsdækkende kampagne rettet til 16-20-årige.

Under overskriften ”Meget mere med” skal årets kampagne udbrede det positive budskab om, at alkoholforbruget blandt unge er faldende og at cirka 65 procent af de 16-24-årige holder sig under lavrisikogrænsen. Der er dog stadig i gruppen udfordringer i forhold til et fuldskabsorienteret drikkemønster, som kampagnen vil sætte fokus på.

Læs mere om kampagnen: "Meget mere med

Om kampagnen

Formålet med kampagnen er:

  • At alkoholens betydning i festkulturen bliver sat til debat, herunder flertalsmisforståelser og det at drikke sig fuld
  • At udbrede argumenter og motiver for ikke at drikke sig fuld 
  • At øge motivationen i målgruppen til at drikke mindre risikoorienteret

Gode råd til forældre om unge og alkohol

Din mening er vigtig
Vennernes mening betyder rigtigt meget, når man er ung, men som forældre spiller du stadig en vigtig rolle. Faktisk synes de fleste unge, at det er helt ok, hvis deres forældre sætter grænser – og de vil gerne kende din holdning. Så vær tydelig i din holdning.

Tag en snak
Tal sammen om, hvordan festen bliver den bedste fest. Tømmermænd er nemlig ikke den eneste konsekvens af for meget alkohol. Alkohol nedsætter også evnen til at vurdere risiko og forstå andre menneskers hensigter. Det betyder, at der let kan ske ting, som vil gøre festen til en dårlig oplevelse. Skænderier, slagsmål, ulykker, sex man fortryder og eksperimenter med stoffer kan følge i kølvandet på for meget alkohol.  

Lav aftaler
Lav aftaler om fester og alkohol, som I begge synes er realistiske. Unge, som har aftaler med deres forældre om alkohol, drikker mindre end unge, der ikke har aftaler. I kan også lave aftaler om komme hjem-tid, hjemtransport mv. Aftaler virker ofte bedre end regler og kontrol. 

Udvalgte resultater fra undersøgelse blandt forældre

Megafon har gennemført undersøgelsen blandt et repræsentativt udsnit af forældre med børn i alderen 16-20 år. 718 interviews er gennemført i september 2017. Den statistiske usikkerhed på tallene er på mellem +/-1,59 og +/- 3,65.

  • 71 pct. af forældre synes, at unge i Danmark generelt drikker for meget.
  • 20 pct. af forældre synes, at deres eget barn drikker for meget.
  • 32 pct. af forældre er helt eller overvejende enige i, at de har konkrete aftaler med deres børn om hvor meget alkohol, de må drikke.

Udvalgte resultater fra undersøgelse blandt unge

Megafon har gennemført undersøgelsen blandt et repræsentativt udsnit af unge i alderen 16-20 år. 1021 interviews er gennemført i september 2017. Den statistiske usikkerhed på tallene er på mellem +/-1,34 og +/- 3,07.

  • 80 pct. af de unge har drukket mere end 5 genstande på samme aften inden for den seneste måned.
  • 57 pct. af de unge synes, at unge i Danmark drikker for meget.
  • 32 pct. af de unge synes, der bliver drukket for meget i deres egen vennekreds.
  • 35 pct. af de unge synes, at man får en bedre social oplevelse til fester, hvor folk ikke drikker sig fulde.