xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
English

Fokus på den skræddersyede indsats for mennesker med diabetes

Sundhedsstyrelsen offentliggør ’Styrket indsats for mennesker med diabetes – fagligt oplæg til en national handlingsplan 2017-2020’. Oplægget skal bidrage til den nationale diabeteshandlingsplan 2017-2020, som Sundheds- og Ældreministeriet i samarbejde med satspuljepartierne beslutter i efteråret 2017.

30 JUN 2017

Sundhedsstyrelsen offentliggør ’Styrket indsats for mennesker med diabetes – Fagligt oplæg til en national handlingsplan 2017-2020’. Oplægget skal bidrage til den nationale diabeteshandlingsplan 2017-2020, som Sundheds- og Ældreministeriet i samarbejde med satspuljepartierne beslutter i efteråret 2017. Oplægget skal styrke den aktuelle indsats i Danmark for mennesker med diabetes.

Omkring 320.000 danskere har fået stillet diagnosen diabetes, og mange går rundt med diabetes uden at vide det. I oplægget er der fokus på, hvordan vi kan modvirke den sociale ulighed i diabetesindsatsen og skabe de bedste forløb for alle, der har fået konstateret diabetes.

”Vi har i dag et rigtig godt fundament for at give mennesker med diabetes tilbud af høj kvalitet, men vi ved også, at der er nogle, som desværre ikke har så stor gavn af den gode diabetesindsats, som vi ønsker. Samtidig er der en gruppe patienter, som lever fint med deres diabetes, og som kan meget selv, som får tilbud, der ikke er nødvendige. Derfor sætter vi med dette faglige oplæg fokus på at have den enkelte i centrum for beslutningerne i forløbet. Det gælder, når vi planlægger, hvilke indsatser den enkelte skal tilbydes, og i den måde vi organiserer os på i sundhedsvæsenet. Vi håber, at vi med oplægget kan være med til at styrke kvaliteten i den landsdækkende indsats, så alle mennesker med diabetes kan få gavn af vores sundhedsvæsen”, siger sektionsleder Kirsten Hansen. 

Det faglige oplæg indeholder fem temaer:

  • generel forebyggelse og sundhedsfremme – så færre udvikler type 2-diabetes
  • tidlig opsporing og rettidig indsats – så færre får komplikationer og alvorlige følgesygdomme af type 2-diabetes
  • fokuseret og skræddersyet indsats - ud fra den enkeltes behov
  • organisering af indsatsen – med mennesket i centrum 
  • kvalitet i indsatsen – så alle med behov får tilbud af høj ensartet kvalitet
Oplægget indeholder i alt 10 anbefalinger til at styrke kvaliteten i diabetesindsatsen.

Sundhedsstyrelsen har samarbejdet med en bred gruppe af organisationer og fagpersoner om at udvikle det faglige oplæg. De har deltaget i to workshops, hvor målet var at udpege udfordringer i den aktuelle diabetesindsats og at komme med konkrete løsninger på, hvordan diabetesindsatsen kan løftes til gavn for mennesker med diabetes over hele landet. Samtidig har Diabetesforeningen afholdt en workshop for patienter med diabetes og deres pårørende for at høre deres syn på den aktuelle indsats og deres ønsker til den fremadrettede indsats.  

Styrket indsats for mennesker med diabetes - Fagligt oplæg til en national handlingsplan 2017-2020