xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Antibiotika skal bruges med omtanke

Sundheds- og Ældreministeriet udgiver i dag en national handlingsplan for antibiotika til mennesker. Planen opstiller tre konkrete mål, som skal medvirke til at nedsætte det danske antibiotikaforbrug til mennesker – og dermed resistensudviklingen – frem mod 2020.

05 JUL 2017

Sundheds- og Ældreministeriet udgiver i dag en national handlingsplan for antibiotika til mennesker. Planen opstiller tre konkrete mål, som skal medvirke til at nedsætte det danske antibiotikaforbrug til mennesker – og dermed resistensudviklingen – frem mod 2020. Sundhedsstyrelsen har deltaget i udarbejdelsen af handlingsplanen.

Brug af antibiotika spiller en nøglerolle i behandlingen af infektioner og har gennem tiden reddet millioner af menneskeliv. Men antibiotika bliver ikke ved med at virke, hvis der bruges for meget af det. Resistens over for antibiotika medfører, at antibiotika bliver virkningsløse, og hver gang vi bruger antibiotika, bliver bakterierne mere resistente, og det kan i sidste ende medføre, at en infektion ikke kan behandles. 

”Sundhedsstyrelsen har et stort fokus på bekæmpelsen af antibiotikaresistens, både på nationalt og internationalt niveau. Vi hilser derfor denne nationale handlingsplan velkommen”, sige Ane Ohrt, læge i Sundhedsstyrelsen.

Målbare mål

Det er første gang, vi i Danmark formulerer målbare mål for antibiotika til mennesker. De første to mål retter sig mod forbruget af antibiotika i den såkaldte primærsektor – det vil sige ude hos de alment praktiserende læger, de privatpraktiserende speciallæger, tandlægerne og vagtlæger. 

Det er nemlig her langt den overvejende del af antibiotikaen bliver udskrevet. Og målene er både at få lægerne til at udskrive færre recepter, og at lægerne så vidt muligt ordinerer smalspektret antibiotika, når det er nødvendigt. Det tredje mål retter sig først og fremmest mod sygehusene. Det skal sikre, at de antibiotika, som er kritisk vigtige for behandlingen af alvorlige infektioner hos patienter, beskyttes og kun bruges i særlige tilfælde. Heri ligger selvfølgelig også en målsætning om, at forbruget af de kritisk vigtige antibiotika bliver bragt ned.

Sundheds- og Ældreministeriet har udarbejdet handlingsplanen med input fra blandt andet Det Nationale Antibiotikaråd.

Handlingsplan

National handlingsplan for antibiotika til mennesker. Tre målbare mål for en reduktion af antibiotika-forbruget frem mod 2020

One health strategi mod antibiotikaresistens