xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Sundheds­styrelsen udgiver ny pjece om tarmkræft­screening

Den nye reviderede pjece ”Tilbud om undersøgelse for kræft i tyk- og endetarm” er målrettet borgere i alderen 50-74 år. Alle i den aldersgruppe modtager et tilbud om at blive undersøgt for kræft i tyk- og endetarm, det såkaldte tarmscreeningsprogram.

29 AUG 2016

Den nye reviderede pjece ”Tilbud om undersøgelse for kræft i tyk- og endetarm” er målrettet borgere i alderen 50-74 år. Alle i den aldersgruppe modtager et tilbud om at blive undersøgt for kræft i tyk- og endetarm, det såkaldte tarmscreeningsprogram.

Den reviderede informationspjece indeholder blandt andet information om risiko for udvikling af kræft i tyk- og endetarm, herunder hvor stor risikoen er for den enkelte borger. Samtidig gør pjecen rede for dokumenterede gavnlige effekter og skadevirkninger ved at blive undersøgt.

Den reviderede pjece er baseret på den nyeste viden på området, herunder data vedrørende både gavnlige og skadelige virkninger fra det danske tarmkræftscreeningsprogram, som blev indført i 2014.
”Hensigten med pjecen er jo, at den enkelte borger bliver klædt på til at træffe et informeret valg. Og der har vi været opmærksomme på, at mange har haft svært ved at forstå nogle af de faktuelle oplysninger i den tidligere pjece. Blandt andet forsøger vi nu at gøre det mere tydeligt, hvilke gavnlige og skadelige virkninger, der kan være forbundet ved at deltage i undersøgelsesprogrammet”, siger sektionsleder i Sundhedsstyrelsen Marlene Øhrberg Krag.

Pjecen har været forelagt Sundhedsstyrelsens Udvalg for Nationale Screeningsprogrammer og er blevet testet på udvalgte borgere i den relevante aldersgruppe. 

Informationspjecen kan allerede i dag downloades fra Sundhedsstyrelsens hjemmeside. Enkelte borgere vil i en kort overgangsperiode stadig modtage den tidligere pjece med posten, indtil alle pjecer er blevet skiftet ud med den nye version.

Pjece: Tilbud om undersøgelse for kræft i tyk- og endetarm

Yderligere information om undersøgelsesprogrammet for kræft i tyk- og endetarm samt baggrund for data i informationspjecen kan findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside: Tarmkræftscreening