×

Ny retningslinje beskriver behandlingen af OCD

Oprettet 12. februar 2016

En ny National Klinisk Retningslinje giver anbefalinger for den medicinske og psykoterapeutiske behandling af obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD).

OCD er kendetegnet ved, at man har tilbagevendende tvangstanker og/eller gentagne tvangshandlinger. Det kan for eksempel være at vaske hænder mange og gentagne gange.

OCD er placeret på en 10. plads på WHO’s liste over de mest belastende lidelser, fordi symptomerne medfører en meget stor social, fysisk og psykisk påvirkning samt nedsat livskvalitet. Derfor kan personer med OCD have svært ved at gennemføre en uddannelse eller fungere på en arbejdsplads. Ca. 2,3 % af befolkningen har eller har haft OCD i løbet af deres liv.

Den nye retningslinje for behandling af OCD handler både om medicinsk og psykoterapeutisk behandling. Målet med retningslinjen er at højne og ensarte kvaliteten af behandlingen i hele landet. Retningslinjernes primære anbefaling er, at antidepressiv medicin (SSRI) ikke skal være førstevalg i behandlingen af børn og unge med moderat til svær OCD. Det kan desuden overvejes at stoppe behandlingen 6 måneder efter, at symptomerne er forsvundet, frem for efter 12 måneder, både hos børn og voksne.

Retningslinjen omfatter udelukkende udvalgte elementer i behandlingen af OCD og er dermed et supplement til øvrige retningslinjer på området. Ud over kliniske anbefalinger peger retningslinjen på, at der er behov for at styrke forskningen og dermed vidensgrundlaget for behandlingen af OCD.

Links

National klinisk retningslinje for behandling af obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD)

Quickguide