xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Giver din ryg dig smerter i benet?

Ny retningslinje om behandling af bensmerter som følge af nerverodspåvirkning i lænden

19 JAN 2016

Ny retningslinje om behandling af bensmerter som følge af nerverodspåvirkning i lænden

Ca. 880.000 danskere lever med lændesmerter, og mellem én og 10 % har smerter i benet som følge af nerverodspåvirkning i lænden (også kaldet lumbal radikulopati). Det er en yderst smertefuld tilstand, som opstår, når en diskusprolaps eller slidgigt i lænden påvirker nerverne til benet. Symptomerne kan være svære smerter, lammelser og føleforstyrrelser i benet. Symptomer, som gør det svært at føre et aktivt liv, giver sygefravær, nedsætter livskvalitet og medfører besøg hos f.eks. læge, fysioterapeut eller kiropraktor.

Langt de fleste patienter, som kommer i behandling, får det klart bedre inden for tre måneder. For patienter, der lever med symptomer gennem længere tid, kan det få sociale konsekvenser, som for eksempel at miste sit arbejde.

Stor variation i behandling

Patienter med smerter som følge af nerverodspåvirkning i lænden behandles typisk af læger, kiropraktorer og fysioterapeuter både på regionernes sygehuse, på kommunale genoptræningscentre og på privatklinikker. Sundhedsstyrelsen vurderer, at der er stor variation og en grad af tilfældighed i de tilbud patienterne får.

”Vi har gerne villet sikre et mere ensartet tilbud til alle patienter og støtte læger, kiropraktorer og fysioterapeuter i at give den bedst mulige behandling så tidligt som muligt,” siger Marlene Øhrberg Krag fra Sundhedsstyrelsen.

Anbefalinger

Retningslinjen anbefaler, at patienten fortsætter med sin normale fysiske aktivitet. Oveni den information og eventuelle medicin, som patienten får, anbefaler retningslinjen at tilbyde en række forskellige øvelser eller manuel behandling hos en sundhedsprofessionel. Og den behandlende læge, kiropraktor eller fysioterapeut har ansvaret for at følge patienten nøje og sørge for hurtigst muligt at henvise til kirurg, hvis patienten ikke får det bedre eller tilstanden forværres.

Retningslinjen anbefaler ikke rutinemæssigt tilbud om MR-skanning, steroid omkring den lumbale nerverod eller akupunktur til patienter med nylig opstået nerverodspåvirkning i lænden.

Det er vigtigt at understrege, at retningslinjen kun omfatter udvalgte elementer i den ikke kirurgiske behandling, og retningslinjen er således et supplement til øvrige retningslinjer, forløbsprogrammer og behandlingsvejledninger på området. Ud over kliniske anbefalinger peger retningslinjen på behovet for at styrke forskningen og dermed evidensgrundlaget for de ikke-kirurgiske behandlinger.

Links

National klinisk retningslinje for ikke-kirurgisk behandling af nylig opstået lumbal nerverodspåvirkning (lumbal radikulopati)

Quickguide