xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Faldet i rygning i Danmark er gået i stå

Andelen af rygere i Danmark ligger nu på 22 procent i den nyeste årlige rygevaneundersøgelse. Andelen er ikke faldet siden 2011, men har svinget mellem 21 og 23 procent de sidste 5 år. Det viser en undersøgelse foretaget af Gallup for Sundhedsstyrelsen, Kræftens Bekæmpelse, Hjerteforeningen og Lungeforeningen.

06 JAN 2016

Andelen af rygere i Danmark ligger nu på 22 procent i den nyeste årlige rygevaneundersøgelse. Andelen er ikke faldet siden 2011, men har svinget mellem 21 og 23 procent de sidste 5 år. Det viser en undersøgelse foretaget af Gallup for Sundhedsstyrelsen, Kræftens Bekæmpelse, Hjerteforeningen og Lungeforeningen.

Stagnationen i andelen af rygere har varet i ca. 5 år efter flere årtier med konstant fald - fra at knap 60 procent af befolkningen var rygere i 1953. Også andelen af befolkningen, der ryger dagligt, ligger stabilt på 17 procent for femte år i træk, og der er ingen markant forskel mellem mænd og kvinder. En del af dagligrygerne er storrygere, som ryger mere end 15 cigaretter om dagen. Andelen af befolkningen, som er storrygere, udgør 7 procent og har også ligget stabilt, på mellem 7-9 procent siden 2009.

”Vi ser ud til at have nået en stilstand i andelen af rygere. Vi kan håbe, at der er tale om en midlertidig situation, og at den positive nedgang i antallet af rygere, som vi har set siden 50´erne vil tage fart igen i fremtiden. Holdningerne til rygning i det offentlige rum har jo heldigvis forandret sig meget de sidste 10 år, og det kan måske skabe en ny nedgang i andelen af rygere. Det er vigtigt, fordi rygning jo fortsat er den allerstørste enkeltårsag, vi har til sygdom og for tidlig død i Danmark”, udtaler specialkonsulent Mads Lind.

Hjælp til rygestop

Undersøgelsen viser også, at 9 ud af 10 dagligrygere oplever sig selv som lidt eller meget afhængige af nikotin. 7 ud af 10 af eksrygerne har ikke brugt særlige hjælpemidler til at holde op. Det er bemærkelsesværdigt i forhold til, at forskning viser, at chancen for at blive røgfri er op til 5 gange større, hvis man får hjælp til sit rygestop. Undersøgelsen viser også, at 74 procent af nuværende og tidligere rygere ikke ville ryge, hvis de skulle leve deres liv om igen.

Sundhedsstyrelsen, Hjerteforeningen, Lungeforeningen og Kræftens Bekæmpelse opfordrer derfor alle rygere til at bruge de gratis muligheder for støtte både i kommunerne og gennem Stoplinien. 

”Hvis man har røget mange år og er afhængig af nikotinen, så er vanerne blevet helt automatiske og trangen til at ryge overvældende. Det er for mange en ordentlig mundfuld at holde op på egen hånd, og de fleste, som begynder at ryge igen, gør det allerede i de allerførste dage af rygestoppet. Den bedste hjælp er at kombinere rådgivning og nikotinerstatning eller anden rygestopmedicin.” udtaler Mads Lind, specialkonsulent i Sundhedsstyrelsen.

Om undersøgelsen

Undersøgelsen af danskernes rygevaner er gennemført fra 17. november til 8. december 2015. Der er 5042 deltagere fra 15 år eller ældre i undersøgelsen, og dataindsamlingen er foretaget via internetpanel. Undersøgelsen er repræsentativ på alder, køn, uddannelse og region. TNS Gallup har foretaget undersøgelsen for Sundhedsstyrelsen, Kræftens Bekæmpelse, Hjerteforeningen og Lungeforeningen.

Links

Danskernes rygevaner: Udvalgte resultater 2015 og historisk udvikling

Frekvenstabel for alle 2015

Krydstabel for alle 2015

Krydstabel for kvinder 2015

Krydstabel for mænd 2015

Metodenotat 2015