xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

NKR: Ny retningslinje om behandling af udstrålende smerter fra nakken

Ny national klinisk retningslinje om ikke-kirurgisk behandling af rodpåvirkning i nakken med udstrålende symptomer til armen (cervikal radikulopati).

21 MAJ 2015

Cervikal radikulopati er en smertefuld tilstand, som oftest skyldes diskusprolaps eller slidgigt i nakken. Symptomerne kan begrænse mulighederne for aktivitetsudfoldelse, give sygefravær og nedsat livskvalitet samt medføre besøg hos f.eks. læge, fysioterapeut eller kiropraktor. Forekomsten af cervikal radikulopati er ikke kendt, men det skønnes, at ca. 10.000 danskere årligt får cervikal radikulopati med så svære symptomer, at de søger behandling. Der opereres årligt 2.000 patienter for degenerative forandringer i nakken.

Stor variation i behandling

Patienter med cervikal radikulopati behandles af flere forskellige sundhedsprofessionelle f.eks. læger, kiropraktorer og fysioterapeuter i både regionalt og kommunalt regi samt i almen praksis. Sundhedsstyrelsen vurderer, at der er stor variation og en grad af tilfældighed i de tilbud patienterne tilbydes. Målet med den nye nationale kliniske retningslinje er derfor at højne og ensarte kvaliteten i den ikke-kirurgiske behandling af cervikal radikulopati til gavn for patienterne.

Anbefalinger

I retningslinjen anbefales det bl.a. at informere patienter med nyopstået cervikal radikulopati om sygdommens karakter, det forventede, godartede forløb og smertemekanismer, samt at give individuel vejledning i hensigtsmæssig adfærd og smertehåndtering. Derudover anbefales det at vejlede patienterne til at være fysisk aktive og opretholde generel træning. Den fysiske aktivitet og generelle træning bør være individuelt tilpasset. I den ikke-kirurgiske behandling kan det overvejes at lade stabilitetstræning, ledmobiliserende øvelser, strækbehandling og retningsspecifikke øvelser indgå, mens akupunktur og massage ikke anbefales til rutinemæssig brug. Retningslinjen forholder sig også til brugen af tramadol eller NSAID-præparater til kortvarig behandling af smerter, forskellige typer af øvelser, traktion og akupunktur.

Det er vigtigt at understrege, at retningslinjen kun omfatter udvalgte elementer i den ikke kirurgiske behandling, og retningslinjen er således et supplement til øvrige retningslinjer og behandlingsvejledninger på området. Ud over kliniske anbefalinger peger retningslinjen på behovet for at styrke forskningen og dermed evidensgrundlaget for de ikke-kirurgiske behandlinger.

Links

National klinisk retningslinje: Ikke-kirurgisk behandling af rodpåvirkning i nakken med udstrålende symptomer til armen (cervikal radikulopati)

Quickguide