xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Film om forebyggelse af rusmidler hos unge

Sundhedsstyrelsen har samlet erfaringerne fra satspuljeprojektet ”Unge, alkohol og stoffer” i fire korte film.

09 MAR 2015

Sundhedsstyrelsen har samlet erfaringerne fra satspuljeprojektet ”Unge, alkohol og stoffer” i fire korte film.

Projektet har kørt over tre år fra 2011-2014, og har involveret seks modelkommuner: Horsens, København, Odense, Skive og Svendborg samt Holbæk, Odsherred og Kalundborg Kommune samlet i ét modelprojekt.

Filmene handler om indsatserne i de seks modelkommuner og er tænkt som inspiration for både kommuner og ungdomsuddannelsesinstitutioner. De beskriver de erfaringer, fagpersonerne i kommunerne har gjort sig med hensyn til:

  • Samarbejdet mellem kommune og ungdomsuddannelsesinstitutioner
  • At udvikle rusmiddelpolitikker og handleplaner
  • At gennemgå rådgivningsforløb med unge
  • At opspore og få en dialog med unge om deres forbrug af rusmidler

Se de fire film på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Puljens formål har været at styrke kommunerne i deres indsatse for at forebygge rusmiddelbrug blandt unge, herunder både alkohol og hash.

Projekterne har bidraget til at udvikle nye metoder til at fremme det rusmiddelforebyggende miljø på ungdomsuddannelserne og til at gennemføre en tidlig rådgivende indsats overfor unge, der er på vej ud i et problematisk forbrug af rusmidler.

Den tværgående evaluering af modelkommuneprojekterne giver et overblik over hvilke styrker og barrierer, der kan være ved de forskellige tilgange, de seks modelkommuneprojekter har haft til en styrket rusmiddelindsats.

Rapport: Unge, alkohol og stoffer - Tværgående evaluering af satspuljeprojekterne